Združi

Določi izbran obseg celice kot skupino vrstic ali stolpcev.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Združi in oriši – Združi.

F12

V vrstici Orodja kliknite

Ikona

Združi


Ko združite obseg celic, se na obrobah skupine pojavi ikona orisa. S klikom na ikono prikažete ali skrijete skupino. Za razdružitev izbora izberite Podatki – Združi in oriši – Razdruži.

Vključi

Vrstice

Združi izbrane vrstice.

Stolpci

Združi izbrane stolpce.

note

Združevanje in razdruževanje ni vključeno v sledenje. Ko je sledenje sprememb vključeno, ukaz Združi posivi.


Podprite nas!