Uskladitev

Združi podatke iz enega ali več neodvisnih obsegov celice in izračuna nov obseg z uporabo funkcije, ki jo podate.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Uskladitev.


Funkcija

Izberite funkcijo, ki jo želite uporabiti za uskladitev podatkov.

Obsegi uskladitve

Prikaže obsege celice, ki jih želite uskladiti.

Obseg izvornih podatkov

Poda obseg celice, ki ga želite uskladiti z obsegi celice, navedenimi v oknu Obsegi uskladitve. Izberite obseg celice v listu in nato kliknite Dodaj. Ime vnaprej določene celice lahko prav tako izberete s seznama Obseg izvornih podatkov.

Skrči / razširi

Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Razširi. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti.

Pogovorno okno se samodejno pomanjša, ko z miško kliknete v delovni list. Takoj ko spustite gumb miške, se pogovorno okno obnovi in obseg sklica, določen z miško, je v dokumentu označen z modrim okvirom.

Ikona Skrči

Skrči

Ikona Razširi

Razširi

Kopiraj rezultate v

Prikaže prvo celico v obsegu, kjer bodo prikazani rezultati uskladitve.

Izbriši

Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi.

Dodaj

Doda obseg celice, podan v oknu Obseg izvornih podatkov, v okno Obsegi uskladitve.

Možnosti

Prikaže dodatne možnosti.

Podprite nas!