Večkratne operacije

Uveljavi isto formulo v različne celice, a z različnimi vrednostmi parametrov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Večkratne operacije.


Uporaba večkratnih operacij

note

Okno Vrstice ali Stolpca mora vsebovati sklic do prve celice izbranega obsega.


note

Če preglednico, ki vsebuje mnogo operacij, izvozite v Microsoft Excel, mora biti mesto celic, ki vsebujejo formulo, v celoti določeno glede na obseg podatkov.


Privzete vrednosti

Formule

Vnesite sklice za celice, ki vsebujejo formule, ki jih želite uporabiti v večkratni operaciji.

Vrstica

Vnesite sklic celice vnosa, ki ga želite uporabiti kot spremenljivko za vrstice v podatkovni tabeli.

Stolpec

Vnesite sklic celice vnosa, ki ga želite uporabiti kot spremenljivko za stolpce v podatkovni tabeli.

Skrči / razširi

Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Razširi. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti.

Pogovorno okno se samodejno pomanjša, ko z miško kliknete v delovni list. Takoj ko spustite miškin gumb, se pogovorno okno obnovi in obseg sklica, določen z miško, je v dokumentu označen z modrim okvirom.

Ikona Skrči

Skrči

Ikona Razširi

Razširi

Podprite nas!