Možnosti

Podajte nastavitve za izračun in predstavitev delnih vsot.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Delne vsote, nato zavihek Možnosti.


Prelom strani med skupinami

Vstavi novo stran za vsako skupino podatkov z delnimi vrednostmi.

Razlikuj velike in male črke

Ponovno izračuna delne vrednosti, ko spremenite velikost črk oznake podatkov.

Predrazvrsti območje glede na skupine

Razvrsti območje, ki ste ga izbrali v okencu Združi po zavihkov Skupine glede na stolpce, ki ste jih izbrali.

Razvrsti

Vključi oblike

Upošteva atribute oblikovanja pri razvrščanju.

Vrstni red po meri

Uporabi prilagojen vrstni red razvrščanja, ki ste ga določili v pogovornem oknu Možnosti pri LibreOffice Calc – Razvrščevalni seznami.

Naraščajoče

Razvrsti izbor od največje do najmanjše vrednosti. Pravila razvrščanja lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti. Privzete vrednosti nastavite v – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Padajoče

Razvrsti izbor od največje do najmanjše vrednosti. Pravila razvrščanja lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti. Privzete vrednosti nastavite v – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Podprite nas!