1., 2., in 3. skupina

Podajte nastavitve za do tri skupine delnih vsot. Vsak zavihek ima enako postavitev.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Delne vsote, nato zavihke 1. skupina, 2. skupina, 3. skupina.


Združi po

Izberite stolpec, za katerega želite nadzirati proces izračuna delnih vsot. Če se vsebina izbranega stolpca spremeni, se delne vsote samodejno ponovno izračunajo.

Izračunaj delne vsote za

Izberite stolpec ali stolpce, ki vsebujejo vrednosti, za katere želite izračunati delne vsote.

Uporabi funkcijo

Izberite matematično funkcijo, ki jo želite uporabiti za izračun delnih vsot.

Podprite nas!