Možnosti

Pokaže dodatne možnosti filtra.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Več filtrov – Standardni filter ... – oznaka Možnosti.

Izberite Podatki – Več filtrov – Napredni filter ... – oznaka Možnosti.


Možnosti

Razlikuj velike in male črke

Pri filtriranju razloči med velikimi in malimi črkami.

Obseg vsebuje oznake stolpcev

Vključi oznake stolpcev v prvo vrstico obsega celic.

Kopiraj rezultate v

Izberite potrditveno polje in nato obseg celice, kjer želite prikazati rezultate filtriranja. Izberete lahko tudi poimenovan obseg s seznama.

Skrči / razširi

Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Razširi. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti.

Pogovorno okno se samodejno pomanjša, ko z miško kliknete v delovni list. Takoj ko spustite gumb miške, se pogovorno okno obnovi in obseg sklica, določen z miško, je v dokumentu označen z modrim okvirom.

Ikona Skrči

Skrči

Ikona Razširi

Razširi

Regularni izraz

Omogoča, da uporabite regularne izraze pri določanju filtra. Za seznam regularnih izrazov, ki jih podpira LibreOffice, kliknite tukaj.

Če je potrditveno okence Regularni izrazi izbrano, lahko v polju Vrednost uporabite regularni izraz, če je pogojno seznamsko polje nastavljeno na '=' EQUAL ali '<>' UNEQUAL. To velja tudi za ustrezne celice, na katere se sklicujete za napredni filter.

Brez podvajanja

Izključi dvojnike vrstic s seznama filtriranih podatkov.

Obdrži pogoje filtriranja

Izberite potrditveno polje Kopiraj rezultate v in nato podajte obseg mesta, kjer želite, da se prikažejo filtrirani podatki. Če je to polje potrjeno, ostane obseg mesta povezan z obsegom vira. Določiti morate obseg vira v Podatki – Določi obseg kot obseg zbirke podatkov. Na naslednji način lahko kadarkoli ponovno uveljavite določen filter: kliknite v obseg vira, nato izberite Podatki – Osveži obseg.

Obseg podatkov

Prikaže obseg celice ali ime obsega celice, ki ga želite filtrirati.

Možnosti

Za razširitev pogovornega okna kliknite gumb Možnosti, da se prikažejo nadaljnje možnosti. Ponovno kliknite za obnovitev pogovornega okna.

Podprite nas!