Možnosti

Nastavi dodatne možnosti za razvrščanje.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Razvrsti, nato zavihek Možnosti.


Razlikuj velike in male črke

Najprej razvrsti po velikih črkah, nato po malih. Pri azijskih jezikih veljajo drugačna pravila.

note

Za azijske jezike: Odkljukajte Razlikuj velike in male črke, da uveljavite zbiranje na več ravneh. Pri zbiranju na več ravneh se vnosi najprej primerjajo v njihovih prvotnih oblikah brez upoštevanja velikosti črk in diakritičnih znakov. Če so ovrednoteni kot enaki, se njihove diakritike upoštevajo pri primerjavi na drugi ravni. Če so še vedno ovrednoteni kot enaki, se pri primerjavi na tretji ravni upošteva velikost črk, širina znakov in razlike v japonskem zlogovnem sistemu Kana.


Obseg vsebuje oznake vrstic/stolpcev

Izpusti prvo vrstico ali prvi stolpec v izboru razvrstitve. Nastavitev Smer na dnu pogovornega okna določa ime in funkcijo tega potrditvenega polja.

Vključi oblike

Ohrani trenutno oblikovanje celice.

Omogoči naravni algoritem razvrščanja

Naravno razvrščanje je algoritem razvrščanja, ki razvršča števila z znakovnimi predponami po vrednosti numeričnega elementa v vsakem razvrščenem številu in ne po tradicionalnem načinu razvrščanja kot običajnih nizov. Recimo, da imamo niz vrednosti A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Ko te vrednosti postavimo v obseg celic in opravimo razvrščanje, dobimo A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Čeprav takšno razvrščanje ima svoj smisel za tiste, ki razumejo njegov mehanizem, se zdi večini povsem neuporaben, če že ne neustrezen. Če omogočimo algoritem naravnega razvrščanja, se zgornje vrednosti razvrstijo »pravilno«, kar na splošno izboljšuje priročnost operacij razvrščanja.

Vključi robne stolpce/vrstice, ki vsebujejo samo komentarje

Robni stolpci obsega (za razvrščanje vrstic) ali robne vrstice obsega (za razvrščanje stolpcev) v obsegu za razvrščanje se privzeto ne razvrstijo, če so prazne. Potrdite to možnost, če naj se razvrstijo tudi robni stolpci oz. vrstice, ki vsebujejo komentarje.

Vključi robne stolpce/vrstice, ki vsebujejo samo slike

Robni stolpci obsega (za razvrščanje vrstic) ali robne vrstice obsega (za razvrščanje stolpcev) v obsegu za razvrščanje se privzeto ne razvrstijo, če so prazne. Potrdite to možnost, če naj se razvrstijo tudi robni stolpci oz. vrstice, ki vsebujejo slike.

Kopiraj rezultate razvrščanja v:

Prekopira razvrščen seznam v obseg celice, ki ga določite.

Razvrsti rezultate (seznam poimenovanih obsegov)

Izberite poimenovan obseg celic, kjer želite prikazati razvrščen seznam.

Razvrsti rezultate (vnosno polje)

Vnesite obseg celic, kjer želite prikazati razvrščen seznam.

Vrstni red po meri

Kliknite tukaj in izberite želeni vrstni red razvrščanja po meri.

Seznam vrstnega reda po meri

Izberite vrstni red razvrščanja po meri, ki ga želite uveljaviti. Če želite določiti razvrščanje po meri, izberite LibreOffice Calc – Razvrščevalni seznami.

Jezik

Jezik

Izberite jezik za pravila razvrščanja.

Možnosti

Izberite možnost razvrščanja za jezik. Izberite npr. možnost »telefonski imenik« za nemščino, da bo pri razvrščanju upoštevan posebni znak za preglas.

Smer

Od vrha proti dnu (Razvrsti vrstice)

Razvrsti vrstice po vrednostih v aktivnih stolpcih izbranega obsega.

Od leve proti desni (Razvrsti stolpce)

Razvrsti stolpce po vrednostih v aktivnih vrsticah izbranega obsega.

Podprite nas!