Pogoji razvrščanja

Nastavite dodatne možnosti za razvrščanje izbranega obsega.

note

Prepričajte se, da vkljulite v izbor vsa imena vrstic in stolpcev.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Razvrsti, nato zavihek Pogoji razvrščanja.

V vrstici Standardno kliknite

Ikona Razvrsti naraščajoče

Razvrsti naraščajoče

Ikona Razvrsti padajoče

Razvrsti padajoče


Razvrsti po

Izberite stolpec, ki ga želite uporabiti kot primarni ključ razvrščanja.

Naraščajoče

Razvrsti izbor od najmanjše do največje vrednosti. Pravila razvrščanja določa področna nastavitev. Pravila za razvrščanje lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti. Privzete vrednosti nastavite v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Padajoče

Razvrsti izbor od največje do najmanjše vrednosti. Pravila razvrščanja lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti. Privzete vrednosti nastavite v – Nastavitve jezika – Jeziki.

In nato po

Izberite stolpec, ki ga želite uporabiti kot drugi ključ razvrščanja.

Naraščajoče

Razvrsti izbiro od najmanjše do največje vrednosti. Pravila razvrščanja lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti. Privzete vrednosti nastavite v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Padajoče

Razvrsti izbor od največje do najmanjše vrednosti. Pravila razvrščanja lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti. Privzete vrednosti nastavite v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Razvrsti naraščajoče/padajoče

Razvrsti izbor od najvišje do najnižje vrednosti ali od najnižje do najvišje vrednosti. Številska polja so razvrščena po velikosti, polja z besedilom pa po vrstnem redu znakov. Pravila razvrščanja lahko določite s Podatki – Razvrsti – Možnosti. Privzete vrednosti nastavite v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Ikone v orodni vrstici Standardno

Ikona Razvrsti naraščajoče

Razvrsti naraščajoče

Ikona Razvrsti padajoče

Razvrsti padajoče

Podprite nas!