Razdeli okno

Razdeli trenutno okno v levem zgornjem kotu aktivne celice.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Razdeli okno.


Zamrzovanje vrstic ali stolpcev kot glav

Ikona opombe

Za vodoravno ali navpično deljenje okna lahko uporabite miško. Debelo črno črto, ki se nahaja neposredno nad navpičnim drsnim trakom ali desno od vodoravnega drsnega traka, povlecite v okno. Debela črna črta bo prikazala mesto, kjer je razdeljeno okno.


Deljeno okno ima svoje drsnike v vsakem razdelku; nasprotno pa nepremični razdelki okna nimajo drsnikov.

Podprite nas!