Ponovno izračunaj

Preračuna vse formule v celicah.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Izračunaj – Ponovno izračunaj.

Pritisnite tipko F9.


Če je funkcija Samodejno izračunaj onemogočena, ukaz Ponovno izračunaj ponovno preračuna vse (t.i. umazane) celice s formulami, ki so odvisne od spremenjene vsebine celic in njihovih odvisnikov, celice s formulami, ki vsebujejo volatilne funkcije, kot sta RAND() in NOW(), in celice s formulami, ki so od njih odvisne.

Če je funkcija Samodejno izračunaj omogočena, se ukaz Ponovno izračunaj nanaša le na celice s formulami, ki vsebujejo spremenljive funkcije, kot sta RAND() ali NOW(), ter celice s formulami, ki so od njih odvisne.

Ko so izbrane celice s formulami, lahko v obeh načinih s pritiskom tipke F9 ponovno izračunate trenutno izbrane celice in celice s formulami, ki so od njih odvisne. To je lahko uporabno po ponovnem branju dokumentov z onemogočenim ponovnim računanjem, ko je treba posamezne celice preračunati.

Pritisnite F9 za ponoven izračun. Pritisnite kombinacijo tipk dvigalka++F9 za ponoven izračun vseh formul v dokumentu, vključno s funkcijami dodatkov in nevolatilnimi funkcijami.

Po ponovnem izračunu dokumenta se prikaz osveži. Prav tako se osvežijo vsi grafikoni.

Podprite nas!