Ponovno izračunaj

Preračuna vse formule v celicah.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Izračunaj – Ponovno izračunaj.

F9


Če je funkcija Samodejno izračunaj onemogočena, ukaz Ponovno izračunaj ponovno preračuna vse (t.i. umazane) celice s formulami, ki so odvisne od spremenjene vsebine celic in njihovih odvisnikov, celice s formulami, ki vsebujejo volatilne funkcije, kot sta RAND() in NOW(), in celice s formulami, ki so od njih odvisne.

Če je funkcija Samodejno izračunaj omogočena, se ukaz Ponovno izračunaj nanaša le na celice s formulami, ki vsebujejo spremenljive funkcije, kot sta RAND() ali NOW(), ter celice s formulami, ki so od njih odvisne.

Ko so izbrane celice s formulami, lahko v obeh načinih s pritiskom tipke F9 ponovno izračunate trenutno izbrane celice in celice s formulami, ki so od njih odvisne. To je lahko uporabno po ponovnem branju dokumentov z onemogočenim ponovnim računanjem, ko je treba posamezne celice preračunati.

Pritisnite F9, če želite preračun. Pritisnite kombinacijo tipk dvigalka++F9, če želite preračun vseh formul v dokumentu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice Calc – Formula.


Možnosti ponovnega izračuna za Ponovno izračunaj ob nalaganju datoteke so vrednosti:

Vedno preračunaj, Nikoli ne preračunaj (privzeta možnost), Vprašaj uporabnika.

Pritisnite kombinacijo tipk dvigalka++F9, če želite preračun vseh formul v dokumentu, vključno s funkcijami dodatkov. Strogi preračun pravilno preračuna vse celice s formulami.

Po ponovnem izračunu dokumenta se prikaz osveži. Prav tako se osvežijo vsi grafikoni.

Podprite nas!