Zaščiti strukturo preglednice

Zaščiti strukturo delovnega lista v vašem dokumentu pred spremembami. Nemogoče je vstavljati, brisati, preimenovati, premikati ali kopirati delovne liste.

Po želji vnesite geslo in kliknite V redu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Zaščiti strukturo preglednice.


Zgradbo zaščitenih preglednic lahko spremenite samo, če je možnost Zaščiti onemogočena. V kontekstnem meniju za zavihke preglednice na spodnjem robu slike lahko aktivirate le menijsko izbiro Izberi vse delovne liste. Vse ostale menijske izbire so deaktivirane. Če želite odstraniti zaščito, ponovno prikličite ukaz Orodja – Zaščiti strukturo preglednice. Če geslo ni dodeljeno, se zaščita takoj odstrani. Če vam je bilo geslo dodeljeno, se pojavi pogovorno okno Odstrani zaščito preglednice, v katerega morate vnesti geslo. Šele tedaj lahko odstranite kljukico, ki nakazuje vključeno zaščito.

Ko zaščiteni dokument shranite, ga lahko ponovno shranite samo z uporabo menijskega ukaza Datoteka – Shrani kot.

Geslo (neobvezno)

Za zaščito vašega dokumenta proti nepooblaščenim ali naključnim spremembam lahko izdelate geslo.

note

Vaše delo lahko popolnoma zaščitite z uporabo obeh možnosti Orodja – Zaščiti delovni list in Orodja – Zaščiti strukturo preglednice, skupaj z geselsko zaščito. Če ne želite, da drugi uporabniki odpirajo dokument, izberite Shrani z geslom in kliknite gumb Shrani. Pojavi se pogovorno okno Vnesite geslo. Geslo izberite premišljeno – če ga pozabite, ko zaprete dokument, ne boste mogli dostopati do dokumenta.


Podprite nas!