Scenariji

Določi scenarij za izbrano območje delovnega lista.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Scenariji.


Uporaba scenarijev

Ime scenarija

Določi ime za scenarij. Uporabite jasno in enkratno ime, tako da lahko zlahka prepoznate scenarij. Ime scenarija lahko prilagodite tudi v Krmarju prek ukaza kontekstnega menija Lastnosti.

Komentar

Poda dodatne informacije o scenariju. Te informacije se bodo prikazale v Krmarju, ko kliknete ikono Scenariji in izberete želeni scenarij. Te informacije lahko prilagodite tudi v Krmarju prek ukaza kontekstnega menija Lastnosti.

Nastavitve

Ta razdelek uporabite za določitev nekaterih nastavitev, uporabljenih v prikazu scenarija.

Prikaži obrobo

Označi scenarij v tabeli z obrobo. Barva obrobe je podana v polju desno od te možnosti. Na robu bo imenska vrstica z imenom zadnjega scenarija. Gumb desno od roba scenarija ponuja pregled vseh scenarijev tega območja, če jih je bilo določenih več. S seznama lahko brez omejitev izberete poljuben scenarij.

Kopiraj nazaj

Prekopira vrednosti celic, ki jih spremenite v aktivni scenarij. Če ne izberete te možnosti, se scenarij ne spremeni, ko spremenite vrednosti celice. Vedenje nastavitve Kopiraj nazaj je odvisno od zaščite celice, zaščite lista in nastavitev Prepreči spremembe.

Kopiraj cel delovni list

Prekopira celoten delovni list v dodatni list scenarija.

Prepreči spreminjanje

Prepreči spreminjanje aktivnega scenarija. Vedenje nastavitve Kopiraj nazaj je odvisno od zaščite celice, zaščite delovnega lista in nastavitev Prepreči spremembe.

Podprite nas!