Detektiv

Ta ukaz aktivira Detektiva za preglednico. Z Detektivom lahko sledite odvisnikom od trenutne celice formule do celic v preglednici.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Detektiv.


Ko ste določili sled, lahko s kazalcem miške pokažete na sled. Kazalec bo spremenil obliko. Dvokliknite sled, da izberete celico s sklicem na koncu sledi.

Sledi predhodnikom

Ta funkcija prikazuje razmerje med trenutno celico s formulo in celicami, uporabljenimi v formuli.

Odstrani predhodnike

Izbriše eno raven sledilnih puščic, ki ste jih vstavili z ukazom Sledi predhodnikom.

Sledi odvisnikom

Nariše sledilne puščice do aktivne celice od formul, ki so odvisne od vrednosti v aktivni celici.

Odstrani odvisnike

Izbriše eno raven sledilnih puščic, izdelanih s Sledi odvisnikom.

Odstrani vse sledi

Odstrani vse sledilne puščice iz preglednice.

Sledi napaki

Nariše sledilne puščice do vseh predhodnih celic, ki povzročajo vrednost napake v izbrani celici.

Označi neveljavne podatke

Označi vse celice na listu, ki vsebujejo vrednosti zunaj pravil veljavnosti.

Osveži sledi

Ponovno nariše vse sledi v listu. Upoštevajo se formule, spremenjene med ponovnim risanjem sledi.

Samodejno osveži

Samodejno osveži vse sledi v listu, ko spremenite formulo.

Polnilni način

Aktivira polnilni način v Detektivu. Kazalec miške se spremeni v poseben simbol, kliknete lahko poljubno celico, da vidite sled do predhodne celice. Ta način zapustite tako, da pritisnete ubežnico ali kliknete ukaz Končaj polnilni način v kontekstnem meniju.

Podprite nas!