Pogojno oblikovanje: formula

Uveljavi izbrani slog v celici, ko izraz formule iz besedilnega polja na desni ni enak nič.

Formula je izražena podobno kot poskusni pogoj in se ovrednoti s TRUE ali FALSE.

Primer: če ima C29 pogojno oblikovanje, katerega formula je B1>=(DATE(2015;5;4)+TIME(18;0;0)) – logični izraz, ki vrne TRUE ali FALSE – je slog, ki bo uveljavljen v C29, odvisen od vsebine B1.

Podprite nas!