Pogojno oblikovanje: vrednost celice

Uveljavi slog celice na celici ali obsegu celic, ki jih nadzira nabor pogojev v spustnem seznamu. Oblikovanje se uveljavi na vsako celico posebej in pogoj je lahko odvisen od vrednosti drugih celic v izbranem obsegu.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Oblika – Pogojno – Pogoj.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Osnovno – Pogojno – Pogoj.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Pogojno – Pogoj

Pogojna oblika


Pogoji za besedilo in številke

Pogoj

Opis

je enako

Vrednost celice je enaka uporabniško določeni vrednosti v besedilnem polju na desni. Uporabite besedilo v narekovajih, če primerjate besedilne vrednosti.

ni enako

Vrednost celice ni enaka uporabniško določeni vrednosti v besedilnem polju na desni (se razlikujeta). Uporabite besedilo v narekovajih, če primerjate besedilne vrednosti.

se začne z

Vsebina celice se začne z besedilom ali številom, kot je določeno v besedilnem polju na desni.

se konča z

Vsebina celice se konča z besedilom ali številom, kot je določeno v besedilnem polju na desni.

vsebuje

Vsebina celice vsebuje besedilo ali število, določeno v besedilnem polju na desni.

ne vsebuje

Vsebina celice ne vsebuje besedila ali števila, določenega v besedilnem polju na desni.


note

Pogoj velja za interno pretvorbo besedila vsebine celice. Številske vrednosti se primerjajo z njihovo ekvivalentno besedilno predstavitvijo. Številske oblike zapisa v celicah (valuta, znanstveno, uporabniško-določeno ...) ne pridejo v poštev za primerjavo.


Pogoji samo za številke

Pogoj

Opis

je manjše kot

Vrednost celice je strogo manjša kot uporabniško določena vrednost v besedilnem polju na desni.

je večje kot

Vrednost celice je strogo večja kot uporabniško določena vrednost v besedilnem polju na desni.

je manjše ali enako

Vrednost celice je manjša ali enaka kot uporabniško določena vrednost v besedilnem polju na desni.

je večje ali enako

Vrednost celice je večja ali enaka kot uporabniško določena vrednost v besedilnem polju na desni.

je med

Vrednost celice leži med vrednostma, določenima v besedilnih poljih na desni – s spodnjo in zgornjo vrednostjo – vključno z mejnima vrednostma.

ni med

Vrednost celice ne leži med vrednostma, določenima v besedilnih poljih na desni – s spodnjo in zgornjo vrednostjo – vključno z mejnima vrednostma.

je podvojeno

Celica in še vsaj ena druga celica v obsegu imata enako vsebino.

ni podvojeno

Vsebine celice je edinstvena v obsegu.

je med N vrhnjih elementov

Vrednost celice je med največjo vrednostjo v obsegu in Ntim največjim elementom obsega. Vnesite vrednost N v besedilno polje na desni.

je med N spodnjih elementov

Vrednost celice je med najmanjšo vrednostjo v obsegu in Ntim najmanjšim elementom obsega. Vnesite vrednost N v besedilno polje na desni.

je med vrhnjih N odstotkov

Vrednost indeksa obsega celic je med vrhnjih N odstotkov celic v obsegu. Primer: imamo obseg 20 celic in N je enak 20, zato se slog uveljavi na 4 zadnjih celicah obsega. Vnesite vrednost N v besedilno polje na desni.

je med spodnjih N odstotkov

Vrednost indeksa obsega celic je med spodnjih N odstotkov celic v obsegu. Primer: imamo obseg 20 celic in N je enak 20, zato se slog uveljavi na 4 prvih celicah obsega. Vnesite vrednost N v besedilno polje na desni.

je nad povprečjem

Vrednost celice je strogo večja od srednje vrednosti v obsegu celic.

Glejte spodnjo opombo.

je pod povprečjem

Vrednost celice je strogo manjša od srednje vrednosti v obsegu celic.

Glejte spodnjo opombo.

je nad ali enako povprečju

Vrednost celice je večja ali enaka srednji vrednosti v obsegu celic.

Glejte spodnjo opombo.

je pod ali enako povprečju

Vrednost celice je manjša ali enaka srednji vrednosti v obsegu celic.

Glejte spodnjo opombo.


note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Pogoji za napake v celicah

Pogoj

Opis

je napaka

Celica je v pogoju napake, ki je določen v besedilnem polju na desni. Glejte seznam napak programa Calc.

ni napaka

Celica ni v pogoju napake, ki je določen v besedilnem polju na desni. Glejte seznam napak programa Calc.


tip

Celica, ki se sklicuje na drugo celico s pogojem napake, ki ni napaka sama po sebi.


Podprite nas!