Pogojno oblikovanje

Pogojno oblikovanje uporabite za določitev pogojev na ravni obsegov, ki določajo, kateri slog celice bo uveljavljen na vsaki celici danega obsega glede na njeno vsebino. Uveljavljen bo slog celice, ki ustreza prvemu pogoju, ki je ovrednoten s true. Slogi celic, uveljavljeni s pogojnim oblikovanjem, preglasijo sloge celic, uveljavljene ročno prek vrstice Oblikovanje ali stranske vrstice Slogi.

Vnesete lahko več pogojev, s katerimi poizvedujete po vsebini vrednosti celic ali formul. Pogoji se ovrednotijo od prvega do zadnjega. Če pogoj 1 izpolnjuje pogoj, bo uporabljen določen slog. V nasprotnem primeru bo ovrednoten pogoj 2, uporabljen pa njegov določen slog. Če slog ne ustreza, bo ovrednoten naslednji pogoj in tako naprej.

Pogojno oblikovanje ne prepiše slogov celic in neposrednega oblikovanja, uveljavljenega ročno. Slednje ostaja shranjeno kot lastnosti celice in se uveljavi, če se celica ne ujema z nobenim pogojem ali ko odstranite vse pogojno oblikovanje.

warning

Za uporabo pogojnega oblikovanja mora biti vključena funkcija Samodejno izračunaj. Izberite Podatki – Izračunaj – Samodejno izračunaj (če je funkcija vključena, boste ob izbiri videli kljukico).


Obseg celic

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Pogojno – Pogoj.

V vrstici Oblikovanje kliknite

Ikona Pogojno – Pogoj

Pogojna oblika


Obseg

Določa obseg celic, na katere se nanaša pogojno oblikovanje. Kliknite gumb Skrči, da pomanjšate pogovorno okno. Znova kliknite gumb, da se po izboru obsega pogovorno okno povrne.

Seznam pogojev

Seznam pogojev, določenih za obseg celic v zaporedju ovrednotenja. Določite lahko poljubno število pogojev.

Navzgor

Poviša prioriteto izbranega pogoja.

Navzdol

Zniža prioriteto izbranega pogoja.

Dodaj

Pogoj doda na seznam pogojev.

Izbriši

Izbriše pogoj s seznama pogojev.

Vnosi seznama pogojev

Določite, ali je pogojno oblikovanje odvisno od enega od navedenih vnosov v spustnem polju.

Pogojno oblikovanje: vrednost celice

Uveljavi slog celice na celici ali obsegu celic, ki jih nadzira nabor pogojev v spustnem seznamu. Oblikovanje se uveljavi na vsako celico posebej in pogoj je lahko odvisen od vrednosti drugih celic v izbranem obsegu.

Pogojno oblikovanje: formula

Uveljavi izbrani slog v celici, ko izraz formule iz besedilnega polja na desni ni enak nič.

Pogojno oblikovanje: datum

Uveljavi izbrani slog v celici, če je vsebina celice oblikovana kot datum in je pogoj eden od razpoložljivih datumskih intervalov na spustnem seznamu.

Pogoj – Vse celice

Uveljavi pogojno oblikovanje v množici celic, določenih v izbranem obsegu. Oblikovanje se uveljavi glede na vsebino celotnega obsega.

Barvna lestvica

Uveljavi barvno lestvico na obsegu, ki ga sestavlja prikaz dvobarvnega ali tribarvnega preliva tega obsega glede na vrednost vsake celice.

Podatkovni stolpec

Možnost Podatkovni stolpec zapolni celico z barvo ali barvnim prelivom glede na številsko vrednost v celici.

Nabor ikon

Dodajte ikono celici glede na vrednost, relativno na določene pragove. Na voljo je več naborov ikon.

Uporabi slog

Izberite slog celice, ki ga želite uveljaviti, ko je pogoj izpolnjen. Izberite Nov slog, da odprete pogovorno okno Slog celice in določite lastnosti tega sloga.

Upravljaj pogojno oblikovanje

Upravljajte vse pogojno oblikovanje, določeno v preglednici.

Podprite nas!