Pogojno oblikovanje

Izberite Pogojno oblikovanje, da določite sloge oblikovanja glede na določene pogoje. Če je slog celici že dodeljen, ostane nespremenjen. Slog, ki ga vnesete tukaj, se nato ovrednoti. Uporabite lahko več vrst pogojnega oblikovanja.

Vnesete lahko več pogojev, s katerimi poizvedujete po vsebini vrednosti celic ali formul. Pogoji se ovrednotijo od prvega do zadnjega. Če pogoj 1 izpolnjuje pogoj, bo uporabljen določen slog. V nasprotnem primeru bo ovrednoten pogoj 2, uporabljen pa njegov določen slog. Če slog ne ustreza, bo ovrednoten naslednji pogoj in tako naprej.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Pogojno.


warning

Za uporabo pogojnega oblikovanja mora biti vključena funkcija Samodejno izračunaj. Izberite Podatki – Izračunaj – Samodejno izračunaj (če je funkcija vključena, boste ob izbiri videli kljukico).


Seznam pogojev

Seznam pogojev, določenih za obseg celic v zaporedju ovrednotenja. Določite lahko poljubno število pogojev.

Navzgor

Poviša prioriteto izbranega pogoja.

Navzdol

Zniža prioriteto izbranega pogoja.

Vnos seznama pogojev

Določite, ali je pogojno oblikovanje odvisno od enega od navedenih vnosov v spustnem polju:

Barvna lestvica

To je isto pogovorno okno, kot če bi izbrali Vse celice v prvem vnosu podmenija Pogoj. Če uporabite barvno lestvico, bo preliv na tem obsegu prikazan dvo- ali tribarvno, odvisno od vrednosti celice. Tipičen primer je matrika temperatur; nižje so obarvane modro, toplejše rdeče, vmesne vrednosti pa prelivajoče.

Izbrati morate dve »skrajni« barvi, ki ponazarjata metodo izračuna. Uporabljena barva bo izračunana glede na: najmanj – največ – percentil – vrednost – odstotek – formula.

Izbiri »najmanj« in »največ« sta zadostni, saj se nahajata v obsegu. Druge možnosti morajo biti navedene z vrednostjo (percentil, vrednost, odstotek), s sklicem na celico ali s formulo (formula).

Podrobnejšo razlago in primere najdete na strani Kako uporabiti pogojno oblikovanje barvne lestvice na wikiju TDF.

Podatkovni stolpec

Možnost Podatkovni stolpec zapolni celico z barvo ali barvnim prelivom glede na številsko vrednost v celici. Privzeta barva za pozitivno je modra, za negativno pa rdeča.

Izračunan področja polnila temelji na: najmanj – največ – percentil – vrednost – odstotek – formula.

Izbiri »najmanj« in »največ« sta zadostni, saj se nahajata v obsegu. Druge možnosti morajo biti navedene z vrednostjo (percentil, vrednost, odstotek), s sklicem na celico ali s formulo (formula).

Kliknite Dodatne možnosti in pogovorno okno se razširi, da lahko:

Nabor ikon

V tem primeru želimo položaj vrednosti izrisati glede na prage. Nabor ikon bo pomagal nakazati prage in izbrati vrste ikon. Na voljo so naslednji nabori ikon:

Pogoje za prikaz vsake ikone lahko določite glede na vrednost (vrednost), kot odstotek števila vrednosti v obsegu (odstotek), kot odstotek vrednosti obsega (percentil) ali formulo (formula).

Če vas zanimajo podrobnejša razlaga in primeri, obiščite stran Kako uporabljamo pogojno oblikovanje z naborom ikon na wikiju TDF.

Datumi

S to možnostjo boste uporabili določen slog glede na datum, ki ste ga izbrali v spustnem polju: Danes – Včeraj – Jutri – Preteklih 7 dni – Ta teden – Prejšnji teden.

Upravljaj pogojno oblikovanje

S tem pogovornim oknom vidite vse pogojno oblikovanje, določeno v preglednici.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Pogojno oblikovanje – Upravljaj.


Odpre se pogovorno okno Upravljaj pogojno oblikovanje. Tukaj lahko dodate, uredite in odstranite eno ali več pogojnih oblikovanj.

Seznam Pogojna oblikovanja prikazuje dejavna pravila pogojnega oblikovanja, kot so določena za trenutno preglednico. Navedeno je le prvo pravilo za vsak obseg celic, tudi ko je za dani obseg podanih več pravil.

Če ste določili pogojno oblikovanje za obseg celic in zdaj poskusite določiti novo pogojno oblikovanje na delu tega obsega, se prikaže opozorilno sporočilo, k sprašuje, ali želite urediti obstoječe pogojno oblikovanje (celotnega obsega) ali določiti novo pogojno oblikovanje, ki ga prekriva (z izbranim obsegom).

Podprite nas!