Slogi

Uporabite podokno Slogi v stranski vrstici, da celicam in stranem dodelite sloge. Sloge lahko uporabite, posodobite, prilagodite ali izdelate nove.

Plavajoče okno Slogi lahko med urejanjem dokumenta ostane odprto.

Za dostop do tega ukaza ...


Kako uveljaviti slog celice:

  1. Izberite celico ali obseg celic.

  2. V oknu Slogi dvokliknite slog.

Slogi celic

Prikaže seznam slogov celic, ki so na voljo.

Ikona Slogi celic

Slogi celic

Slogi strani

Prikaže sloge strani, ki so na voljo.

Ikona Slogi strani

Slogi strani

Način kopiranja slogov

Vključi in izključi način Napolni obliko. Uporabite posodo z barvo, da dodelite slog, izbran v oknu Slogi.

Ikona Način kopiranja slogov

Način kopiranja slogov

Kako s posodo z barvo uveljavite novi slog:

  1. Izberite želeni slog iz okna Slogi.

  2. Kliknite ikono Način kopiranja slogov.

  3. Kliknite celico, ki jo želite oblikovati, ali povlecite miško preko določenega obsega, da oblikujete celoten obseg. Ta postopek ponovite za ostale celice in obsege.

  4. Ponovno kliknite ikono Način kopiranja slogov, da zapustite ta način.

Nov slog iz izbora

Ustvari nov slog na osnovi oblikovanja izbranega predmeta. Dodelite ime za slog v pogovornem oknu Ustvari slog.

Ikona Nov slog iz izbora

Nov slog iz izbora

Posodobi slog

Posodobi izbrani slog v oknu Slogi s trenutnim oblikovanjem izbranega predmeta.

Ikona Posodobi slog

Posodobi slog

Seznam slogov

Prikaže seznam slogov iz izbrane slogovne kategorije.

V kontekstnem meniju lahko izberete ukaze za izdelovanje novega sloga, brisanje uporabniško določenega sloga ali spreminjanje izbranega sloga.

Slogovne skupine

Navede razpoložljive skupine slogov.

Podprite nas!