Delovni list

Določi elemente, ki bodo vključeni v tiskanih straneh vseh listov s trenutnim Slogom strani. Nastavite lahko tudi vrstni red tiskanja, številko prve strani in merilo strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Slog strani, nato zavihek Delovni list.


Natisni

Določi, kateri elementi preglednice bodo natisnjeni.

Glave stolpcev in vrstic

Določi, ali želite natisnite glave stolpcev in vrstic.

Mreža

Natisne robove posameznih celic kot mrežo. Za ogled na zaslonu izberite ustrezno v – LibreOffice CalcPogledMrežne črte.

Komentarji

Natisne komentarje, določene v vaši preglednici. Natisnjeni bodo na ločeni strani, skupaj s sklicem na ustrezno celico.

Predmeti/slike

Natisnjeni dokument vključuje vse vstavljene predmete (če jih je mogoče natisniti) in slike.

Grafikoni

Natisne grafikone, ki so bili vstavljeni v vašo preglednico.

Risani predmeti

Vključuje vse risane predmete v tiskanem dokumentu.

Formule

Natisne formule, ki so v celicah, namesto rezultatov.

Ničelne vrednosti

Določi, da se natisnejo celice z ničelno vrednostjo.

Vrstni red strani

Določi vrstni red, po katerem so podatki v listu oštevilčeni in natisnjeni, ko ne ustreza eni strani.

Od zgoraj navzdol, nato desno

Natisne navpično od levega stolpca proti dnu lista.

Z leve na desno, nato navzdol

Natisne vodoravno od zgornje vrstice lista proti desnemu stolpcu.

Številka prve strani

Izberite to možnost, če želite, da začne ta slog znova oštevilčevati strani.

Vnesite številko, s katero želite začeti znova oštevilčevati strani.

Merilo

Določi merilo strani za natisnjeno preglednico.

Povečevalni način

Izberite način merila v oknu s seznamom. Ustrezni gumbi bodo prikazani pod seznamskim poljem.

Zmanjšaj/povečaj izpis

Določi faktor povečave ali pomanjšave za vse tiskane strani.

Odstotek povečave/pomanjšave

Vnesite faktor povečave oz. pomanjšave. Vrednosti, manjše od 100, pomanjšajo strani, večje pa povečajo strani.

Skrči obseg tiskanja na širino/višino

Poda največje število strani vodoravno (širina) in navpično (višina), na katerih bo natisnjen vsak delovni list s trenutnim slogom strani.

Širina strani

Vnesite največje število strani, ki bodo natisnjene vodoravno počez.

Višina strani

Vnesite največje število strani, ki bodo natisnjene navpično na kup.

Skrči obseg tiskanja na število strani

Poda največje število strani, na katerih bo natisnjen vsak list s trenutnim Slogom strani. Merilo bo zmanjšano, da bo ustrezalo določenemu številu strani.

Število strani

Vnesite največje število strani, ki bodo natisnjene.

Podprite nas!