Spoji celice in poravnaj na sredino

To je preklopni kontrolnik, ki spoji vse celice v pravokotnem izboru v eno celico ali povrne spojene celice nazaj v izvorne posamezne celice. Pri spajanju oblikuje spojeno celico kot sredinsko poravnano.

Kontrolnik se prikaže vklopljen, kadar so v izboru spojene celice, kar nakazuje, da s klikom kontrolnika te celice razdružite.

warning

Spajanje celic lahko privede do napak v izračunih formul v tabelah.


Za dostop do tega ukaza ...

Naredite nekaj od naslednjega:

V vrstici Oblikovanje kliknite

Ikona Spoji celice in poravnaj na sredino

Spoji celice in poravnaj na sredino

Izberite Oblika – Spoji in razdeli spojene celice – Spoji celice in poravnaj na sredino.


Poprej spojenih celic ni možno nadalje spajati z drugimi celicami, ne da bi jih pred tem razdelili.

note

Spajanje izbora celic, ki delno vsebuje spojene celice je v splošnem možno z ukazom Razdruži spojene celice in nato z ukazom Spoji celice, ne da bi vmes spreminjali začetni izbor. Rezultat je v veliki meri odvisen od prejšnjih izbir pri spajanju celic s spodaj opisanimi možnostmi v pogovornem oknu Spoji celice.


Večkratni izbor oz. izbor nestičnih celic ni podprt; izbor mora imeti pravokotno obliko.

Spojena celica prevzame ime in vsebino prve celice v izboru.

Če ima več kot ena od celic, ki jih boste spojili, kakršnokoli vsebino, se prikaže pogovorno okno Spoji Celice.

Možnosti pogovornega okna Spoji celice

Na voljo imate tri možnosti:

Podprite nas!