Pokaži delovni list

Prikaže delovne liste, ki so bili predhodno skriti z ukazom Skrij delovne liste.

Izberite samo en delovni list, da prikličete ukaz. Trenutni delovni list je vedno izbran. Če je izbran katerikoli drug delovni list kot trenutni delovni list, lahko razveljavite izbiro tako, da pritisnete , medtem ko kliknete ustrezni zavihek delovnega lista na dnu okna.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Pokaži delovni list.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Postavitev – Pokaži delovni list.

Iz vrstice Krmarjenje po delovnem listu:

Izberite Pokaži delovni list.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Pokaži delovni list

Pokaži delovni list


Skriti delovni listi

Prikaže seznam vseh skritih delovnih listov v preglednici. Če želite prikazati določen delovni list, kliknite ustrezni vnos v seznamu in potrdite z V redu.

Podprite nas!