Delovni list

Nastavi ime delovnega lista in skrije ali prikaže izbrane delovne liste.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Delovni list.


Preimenuj

Ta ukaz odpre pogovorno okno, kjer lahko dodelite trenutnemu delovnemu listu drugo ime.

Skrij

Skrije izbrane vrstice ali stolpce.

Pokaži

Prikaže delovne liste, ki so bili predhodno skriti z ukazom Skrij delovne liste.

Če je bil list skrit, se odpre pogovorno okno Pokaži delovni list, ki vam omogoča, da izberete delovni list, ki bo ponovno prikazan.

Od desne proti levi

Spremeni postavitev trenutnega delovnega lista na Od desne proti levi, če je podpora za kompleksno postavitev jezika omogočena.

Podprite nas!