Optimalne višine vrstic

Določi najustreznejšo višino vrstice za izbrane vrstice.Optimalna višina vrstice je odvisna od velikosti pisave največjega znaka v vrstici. Uporabite lahko različne merske enote.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Vrstice – Optimalna višina.


Dodaj

Nastavi dodatne presledke med največjimi znaki v vrstici in mejami celice.

Privzeta vrednost

Določa privzeto vrednost za vstavljanje vrstic.

Podprite nas!