Prilepi imena

Vstavi določen poimenovan obseg celice pri trenutnem položaju kazalke.

Ikona opombe

Območja celice lahko vstavite šele potem, ko ste določili ime za območje.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Delovni list – Imenovani obsegi in izrazi – Vstavi.


Območje tabele

Navede vse določena območja celic. Če želite vstaviti imenovano območje v aktivni list na trenutnem položaju kazalke, dvokliknite vnos.

Prilepi vse

Vstavi seznam vseh poimenovanih območij in ustrezne sklice celic pri trenutnem položaju kazalke.

Prilepi

Vstavi seznam poimenovanega območja in ustrezni sklic celic pri trenutnem položaju kazalke.

Podprite nas!