Določi imena

Odpre pogovorno okno, v katerem lahko podate ime za izbrano področje ali ime za izraz formule.

Uporabite miško, da določite obsege ali vrsto sklica v polju pogovornega okna Določi ime.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Imenovani obsegi in izrazi – Določi.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Vstavi – Določi ime.

Izberite Podatki – Določi ime.

V meniju Vstavi zavihka Vstavi izberite Določi.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Določi ime

Določi ime

Drugo

V Polje z imenom v Vrstici za formule vstavite ime za izbrani obseg celic in pritisnite vnašalko.


Okno Območje lista v vrstici Formula vsebuje seznam določenih imen za obsege ali izraze formul ter njihove obsege v oklepajih. Kliknite ime v tem polju, da poudarite ustrezen sklic na preglednici. Imena formul ali deli formul tukaj niso prikazani.

Ime

Vnesite ime območja, za katerega želite določiti sklic ali izraz formule. Vsa imena območij, ki so že določena v preglednici, so navedena v spodnjem besedilnem polju. Če kliknete ime s seznama, se bo ustrezni sklic v dokumentu prikazal v modrem okviru. Če več obsegov celic pripada istemu imenu območja, so prikazani v okvirih različnih barv.

Obseg ali izraz formule

Sklic izbranega imena območja je tukaj prikazan kot absolutna vrednost.

Če želite vstaviti nov sklic na območje, se pomaknite v to polje in izberite želeno območje na poljubnem delovnem listu v svoji preglednici. Če želite vstaviti novo poimenovano formulo, vnesite izraz formule.

Skrči / razširi

Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Razširi. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti.

Pogovorno okno se samodejno pomanjša, ko z miško kliknete v delovni list. Takoj ko spustite gumb miške, se pogovorno okno obnovi in obseg sklica, določen z miško, je v dokumentu označen z modrim okvirom.

Ikona Skrči

Skrči

Ikona Razširi

Razširi

Doseg

Izberite doseg poimenovanega obsega ali poimenovane formule. Dokument(Global) pomeni, da je ime veljavno za celoten dokument. Vsako drugo izbrano ime delovnega lista bo omejilo doseg poimenovanega obsega ali izraza formule na ta delovni list.

Možnosti obsega

Omogoča vam, da podate Vrsto območja (neobvezno) za sklic.

Določi dodatne možnosti v zvezi z vrsto referenčnega območja.

Obseg tiskanja

Določi področje kot obseg tiskanja.

Filter

Določi izbrano območje, ki se bo uporabljalo v naprednem filtru.

Ponovi stolpec

Določi območje kot ponavljajoči se stolpec.

Ponovi vrstico

Določi območje kot ponavljajočo se vrstico.

Dodaj

Kliknite gumb Dodaj, da dodate novo določeno ime.

Podprite nas!