Statistične funkcije – Četrti del

AVERAGEIF

Vrne aritmetično sredino vseh celic v obsegu, ki ustrezajo danemu pogoju. Funkcija AVERAGEIF sešteje vse rezultate, ki se ujemajo z logičnim preizkusom, in deli to vsoto s številom izbranih vrednosti.

AVERAGEIFS

Vrne aritmetično sredino vseh celic v obsegu, ki ustrezajo podanim pogojem. Funkcija AVERAGEIFS sešteje vse rezultate, ki se ujemajo z logičnimi preizkusi, in deli to vsoto s številom izbranih vrednosti.

AVEDEV

Vrne povprečje absolutnih odklonov podatkovnih točk od njihove srednje vrednosti. Prikaže razpršenost podatkovnih nizov.

Skladnja

AVEDEV(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primer

=AVEDEV(A1:A50)

AVERAGE

Vrne povprečje argumentov.

Skladnja

AVERAGE(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primer

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

Vrne povprečje argumentov. Vrednost besedila je 0.

Skladnja

AVERAGEA(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

Primer

=AVERAGEA(A1:A50)

MAX

Vrne največjo vrednost iz seznama argumentov.

Vrne 0, če in številska vrednost in ni napake, ko so obseg(i) celic podan(i) kot sklic(i) celic. Besedilne celice funkciji MIN() in MAX() prezreta. Funkciji MINA() in MAXA() vrneta 0, če ni vrednosti (številske ali besedilne) in ni napake. Podajanje dobesednega niza kot argumenta funkcijama MIN() in MAX(), npr. MIN("niz"), še vedno povzroči napako.

Skladnja

MAX(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primer

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) vrne največjo vrednost iz seznama.

=MAX(A1:B100) vrne največjo vrednost iz seznama.

MAXA

Vrne največjo vrednost iz seznama argumentov. V nasprotju s funkcijo MAX lahko tukaj vnesete besedilo. Vrednost besedila je 0.

Funkciji MINA() in MAXA() vrneta 0, če vrednost ni določena (številska ali besedilna) in če ni prišlo do napake.

Skladnja

MAXA(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

Primer

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Besedilo") vrne največjo vrednost iz seznama.

=MAXA(A1:B100) vrne največjo vrednost iz seznama.

MEDIAN

Vrne srednjo vrednost niza števil. V nizu z lihim številom vrednosti bo srednja vrednost število na sredi niza, v nizu s sodim številom vrednosti pa bo to sredina dveh vrednosti na sredi niza.

Skladnja

MEDIAN(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primer

za liho število: =MEDIAN(1;5;9;20;21) vrne 9 kot srednjo vrednost.

za sodo število: =MEDIAN(1;5;9;20) vrne povprečje dveh sredinskih vrednosti 5 in 9, torej 7.

MIN

Vrne najmanjšo vrednost iz seznama argumentov.

Vrne 0, če in številska vrednost in ni napake, ko so obseg(i) celic podan(i) kot sklic(i) celic. Besedilne celice funkciji MIN() in MAX() prezreta. Funkciji MINA() in MAXA() vrneta 0, če ni vrednosti (številske ali besedilne) in ni napake. Podajanje dobesednega niza kot argumenta funkcijama MIN() in MAX(), npr. MIN("niz"), še vedno povzroči napako.

Skladnja

MIN(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primer

=MIN(A1:B100) vrne najmanjšo vrednost iz seznama.

MINA

Vrne najmanjšo vrednost iz seznama argumentov. Tukaj lahko prav tako vnesete besedilo. Vrednost besedila je 0.

Funkciji MINA() in MAXA() vrneta 0, če vrednost ni določena (številska ali besedilna) in če ni prišlo do napake.

Skladnja

MINA(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

Primer

=MINA(1;"besedilo";20) vrne 0.

=MINA(A1:B100) vrne najmanjšo vrednost iz seznama.

MODE

Vrne najpogostejšo vrednost v podatkovnem nizu. Če obstaja več vrednosti z isto frekvenco, vrne najmanjšo vrednost. Napaka se pojavi, ko se vrednost ne pojavi dvakrat.

note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

MODE(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primer

=MODE(A1:A50)

MODE.MULT

Vrne navpično polje statističnih načinov (najpogosteje nastopajoče vrednosti) s seznama podanih števil.

Skladnja

MODE.MULT(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

warning

Ker funkcija MODE.MULT vrne polje vrednosti, jo je potrebno vnesti kot formulo polja. Če funkcije ne vnesete kot take, se vrne le njen prvi način, ki je enak uporabi funkcije MODE.SNGL.


Primer

=MODE.MULT(A1:A50)

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.MODE.MULT

MODE.SNGL

Vrne najpogostejšo vrednost v polju ali obsegu podatkov. Če obstaja več vrednosti z isto frekvenco, vrne najmanjšo vrednost. Napaka se pojavi, ko se vrednost ne pojavi dvakrat.

Skladnja

MODE.SNGL(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

warning

Če v naboru podatkov ni dvojnih podatkovnih točk, MODE.SNGL vrne vrednost napake #VALUE!


Primer

=MODE.SNGL(A1:A50)

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.MODE.SNGL

NEGBINOM.DIST

Vrne negativno binomsko gostoto funkcije porazdelitve.

Skladnja

NEGBINOMD.IST(X; R; SP; kumulativno)

X predstavlja vrnjeno vrednost za neuspešne poizkuse.

R predstavlja vrnjeno vrednost za uspešne poizkuse.

SP je verjetnost uspeha pri poizkusu.

Kumulativno = 0 izračuna funkcijo gostote; Kumulativno = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=NEGBINOM.DIST(1;1;0,5;0) vrne 0,25.

=NEGBINOM.DIST(1;1;0,5;1) vrne 0,75.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.NEGBINOM.DIST

NEGBINOMDIST

Vrne negativno binomsko porazdelitev.

Skladnja

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X predstavlja vrnjeno vrednost za neuspešne poizkuse.

R predstavlja vrnjeno vrednost za uspešne poizkuse.

SP je verjetnost uspeha pri poizkusu.

Primer

=NEGBINOMDIST(1;1;0,5) vrne 0,25.

NORM.DIST

Vrne funkcijo gostote normalne kumulativne porazdelitve.

Skladnja

NORM.DIST(število; srednja_vrednost; StDev; C)

Število je vrednost porazdelitve, na osnovi katere se izračuna normalna porazdelitev.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost porazdelitve.

StDev je standardni odklon porazdelitve.

C = 0 izračuna funkcijo gostote; C = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=NORM.DIST(70;63;5;0) vrne 0,029945493.

=NORMDIST(70;63;5;1) vrne 0,9192433408.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.NORM.DIST

NORM.INV

Vrne inverzijo normalne kumulativne porazdelitve.

Skladnja

NORM.INV(število; srednja_vrednost; StDev)

Število predstavlja vrednost verjetnosti, ki se uporablja za določanje inverzne normalne porazdelitve.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost v normalni porazdelitvi.

StDev predstavlja standardni odklon normalne porazdelitve.

Primer

=NORM.INV(0,9;63;5) vrne 69,4077578277. Če povprečno jajce tehta 63 gramov s standardnim odklonom 5, potem je verjetnost, da jajce ne bo težje od 69,41 gramov, 90 %.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.NORM.INV

NORMDIST

Vrne funkcijo gostote normalne kumulativne porazdelitve.

Skladnja

NORMDIST(število; srednja_vrednost; StDev [; C])

Število je vrednost porazdelitve, na osnovi katere se izračuna normalna porazdelitev.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost porazdelitve.

StDev je standardni odklon porazdelitve.

C je neobvezen. C = 0 izračuna funkcijo gostote; C = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=NORMDIST(70;63;5;0) vrne 0,03.

=NORMDIST(70;63;5;1) vrne 0,92.

NORMINV

Vrne inverzijo normalne kumulativne porazdelitve.

Skladnja

NORMINV(število; srednja_vrednost; StDev)

Število predstavlja vrednost verjetnosti, ki se uporablja za določanje inverzne normalne porazdelitve.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost v normalni porazdelitvi.

StDev predstavlja standardni odklon normalne porazdelitve.

Primer

=NORMINV(0,9;63;5) vrne 69,41. Če povprečno jajce tehta 63 gramov s standardnim odklonom 5, potem je verjetnost, da jajce ne bo težje od 69,41 gramov, 90 %.

PEARSON

Vrne korelacijski koeficient r po Pearsonu.

Skladnja

PEARSON(podatki1; podatki2)

Podatki1 predstavlja matriko prvega nabora podatkov.

Podatki2 predstavlja matriko drugega nabora podatkov.

Primer

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) vrne Pearsonov korelacijski koeficient obeh podatkovnih nizov.

PERCENTILE

Vrne alfa-percentil podatkovnih vrednosti v polju. Percentil vrne umerjeno vrednost za niz podatkov, od najmanjše (alfa=0) do največje vrednosti (alfa=1) niza podatkov. Za alfa = 25 % percentil predstavlja prvi kvartil (prvo četrtinsko vrednost); alfa = 50 % je median.

Skladnja

PERCENTILE(podatki; alfa)

Podatki predstavlja matriko s podatki.

Alfa predstavlja odstotek merila med 0 in 1.

note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primer

=PERCENTILE(A1:A50;0,1) predstavlja vrednost v množici podatkov, ki je enaka 10 % celotnega podatkovnega merila v A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Vrne alfa-ti percentil podanega obsega vrednosti za dano vrednost alfa v obsegu od 0 do 1 (nevključno). Percentil vrne umerjeno vrednost za niz podatkov od najmanjše (alfa=0) do največje vrednosti (alfa=1) niza podatkov. Za alfa = 25 % percentil pomeni prvi kvartil; alfa = 50 % predstavlja median.

warning

Če alfa ni večkratnik 1/(n+1) (kjer je n število vrednosti v podanem polju), funkcija interpolira med vrednostmi v podanem polju, da izračuna vrednost percentila. Če je alfa manjša od 1/(n+1) ali je alfa večja od n/(n+1), funkcija ne more interpolirati, zato vrne napako.


note

Razlika med PERCENTILE.INC in PERCENTILE.EXC je, da je pri funkciji PERCENTILE.INC vrednost alfa v celotnem obsegu od 0 do 1, pri funkciji PERCENTILE.EXC pa je vrednost alfe v obsegu od 0 do 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

PERCENTILE.EXC(podatki; alfa)

Podatki predstavlja matriko s podatki.

Alfa predstavlja odstotek merila med 0 in 1.

Primer

=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%) predstavlja vrednost v množici podatkov, ki je enaka 10 % celotnega podatkovnega merila v A1:A50.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.INC

Vrne alfa percentil podatkovnih vrednosti v polju. Percentil vrne umerjeno vrednost za niz podatkov, od najmanjše (alfa=0) do največje vrednosti (alfa=1) niza podatkov. Za alfa = 25 % percentil pomeni prvi kvartil; alfa = 50 % je median.

note

Razlika med PERCENTILE.INC in PERCENTILE.EXC je, da je pri funkciji PERCENTILE.INC vrednost alfa v celotnem obsegu od 0 do 1, pri funkciji PERCENTILE.EXC pa je vrednost alfe v obsegu od 0 do 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

PERCENTILE.INC(podatki; alfa)

Podatki predstavlja matriko s podatki.

Alfa predstavlja odstotek merila med 0 in 1.

Primer

=PERCENTILE.INC(A1:A50;0,1) predstavlja vrednost v množici podatkov, ki je enaka 10 % celotnega podatkovnega merila v A1:A50.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.PERCENTILE.INC

PERCENTRANK

Vrne obseg v odstotkih za vrednost v vzorcu.

Skladnja

PERCENTRANK(Podatki; Vrednost [; Značilno_število])

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Vrednost predstavlja vrednost, za katero je potrebno določiti rang percentilov.

Značilno_število je neobvezen argument, ki določa število značilnih števk, na katere želimo zaokrožiti vrnjeno odstotkovno vrednost. Če je izpuščeno, bo uporabljena vrednost 3.

note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primer

=PERCENTRANK(A1:A50;50) vrne obseg v odstotkih vrednosti 50 od vseh vrednosti v A1:A50. Če 50 ni znotraj celotneg obsega, se pojavi sporočilo o napaki.

PERCENTRANK.EXC

Vrne relativni položaj med 0 in 1 (izključujoč 0 in 1) ali določeno vrednost v danem polju.

note

Razlika med PERCENTRANK.INC in PERCENTRANK.EXC je, da funkcija PERCENTRANK.INC izračuna vrednost v celotnem obsegu od 0 do 1, funkcija PERCENTRANK.EXC pa vrednost v obsegu od 0 do 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

PERCENTRANK.EXC(podatki; vrednost [; značilno_število])

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Vrednost predstavlja vrednost, za katero je potrebno določiti rang percentilov.

Značilno_število je neobvezen argument, ki določa število značilnih števk, na katere želimo zaokrožiti vrnjeno odstotkovno vrednost.

Primer

=PERCENTRANK.EXC(A1:A50;50) vrne rang v odstotkih vrednosti 50 od vseh vrednosti v A1:A50. Če 50 ni znotraj celotnega obsega, se pojavi sporočilo o napaki.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.EXC

PERCENTRANK.INC

Vrne relativni položaj med 0 in 1 (vključujoč 0 in 1) ali določeno vrednost v danem polju.

note

Razlika med PERCENTRANK.INC in PERCENTRANK.EXC je, da funkcija PERCENTRANK.INC izračuna vrednost v celotnem obsegu od 0 do 1, funkcija PERCENTRANK.EXC pa vrednost v obsegu od 0 do 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

PERCENTRANK.INC(Podatki; Vrednost [; Značilno_število])

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Vrednost predstavlja vrednost, za katero je potrebno določiti rang percentilov.

Značilno_število je neobvezen argument, ki določa število značilnih števk, na katere želimo zaokrožiti vrnjeno odstotkovno vrednost.

Primer

=PERCENTRANK.INC(A1:A50;50) vrne obseg v odstotkih vrednosti 50 od vseh vrednosti v A1:A50. Če 50 ni znotraj celotnega obsega, se pojavi sporočilo o napaki.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.PERCENTRANK.INC

PHI

Vrne vrednost funkcije gostote porazdelitve za podano vrednost ob upoštevanju standardne normalne porazdelitve.

Skladnja

PHI(število)

Število je vrednost, za katero bo izračunana funkcija gostote porazdelitve.

Primer

=PHI(2,25) vrne 0,0317.

=PHI(-2,25) prav tako vrne 0,0317, saj je normalna porazdelitev simetrična.

=PHI(0) vrne 0,3989.

tip

Klic funkcije PHI(število) je ekvivalenten klicema NORMDIST(število,0,1,FALSE()) in NORM.S.DIST(število;FALSE()), zato uporablja standardno normalno porazdelitev s srednjo vrednostjo enako 0 in standardni odklon enak 1 z argumentom kumulativno z vrednostjo False.


POISSON

Vrne Poissonovo porazdelitev.

Skladnja

POISSON(število; srednja_vrednost [; C])

Število predstavlja vrednost, na osnovi katere se izračuna Poissonova porazdelitev.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost Poissonove porazdelitve.

C (neobvezno) = 0 ali False izračuna funkcijo gostote; C = 1 ali True izračuna porazdelitev. Če je parameter izpuščen, je ob shranjevanju dokumenta vstavljena privzeta vrednost True zaradi čim boljše združljivosti z drugimi programi in starejšimi različicami paketa LibreOffice.

Primer

=POISSON(60;50;1) vrne 0,93.

POISSON.DIST

Vrne Poissonovo porazdelitev.

Skladnja

POISSON.DIST(število; srednja_vrednost ; kumulativno)

Število predstavlja vrednost, na osnovi katere se izračuna Poissonova porazdelitev.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost Poissonove porazdelitve.

Kumulativno = 0 ali False, če želite izračunati funkcijo verjetnosti. Kumulativno = 1, True ali poljubna druga ne ničelna vrednost, če želite izračunati funkcijo kumulativne porazdelitve.

Primer

=POISSON.DIST(60;50;1) vrne 0,9278398202.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.2.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.POISSON.DIST

QUARTILE

Vrne kvartil podatkovnega niza.

Skladnja

QUARTILE(Podatki; Vrsta)

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Vrsta predstavlja vrsto kvartila (0 = MIN, 1 = 25 %, 2 = 50 % (MEDIAN), 3 = 75 % in 4 = MAKS).

note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primer

=QUARTILE(A1:A50;2) vrne vrednost, katerih 50 % podatkovnega merila ustreza najnižjim do največjim vrednostim v obsegu A1:A50.

QUARTILE.EXC

Vrne zahtevani kvartil podanega obsega vrednosti, ki temelji na obsegu percentilov od 0 do 1, vključno z 0 in 1.

note

Razlika med QUARTILE.INC in QUARTILE.EXC je, da pri funkciji QUARTILE.INC izračun temelji na celotnem obsegu percentilov med 0 in 1, pri funkciji QUARTILE.EXC pa izračun temelji na obsegu percentilov med 0 in 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

QUARTILE.EXC(Podatki; Vrsta)

Podatki predstavlja vrednosti obsega podatkov, za katerega želite izračunati navedeni kvartil.

Vrsta je celo število med 1 in 3, ki predstavlja obvezen kvartil (če vrsta = 1 ali 3, mora dano polje vsebovati več kot dve vrednosti).

Primer

=QUARTILE_EXC(A1:A50;2) vrne vrednost, katerih 50 % podatkovnega merila ustreza najnižjim do največjim vrednostim v obsegu A1:A50.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.QUARTILE.EXC

QUARTILE.INC

Vrne kvartil podatkovnega niza.

note

Razlika med QUARTILE.INC in QUARTILE.EXC je, da pri funkciji QUARTILE.INC izračun temelji na celotnem obsegu percentilov med 0 in 1, pri funkciji QUARTILE.EXC pa izračun temelji na obsegu percentilov med 0 in 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

QUARTILE.INC(Podatki; Vrsta)

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Vrsta predstavlja vrsto kvartila (0 = MIN, 1 = 25 %, 2 = 50 % (MEDIAN), 3 = 75 % in 4 = MAKS).

Primer

=QUARTILE.INC(A1:A50;2) vrne vrednost, katerih 50 % podatkovnega merila ustreza najnižjim do največjim vrednostim v obsegu A1:A50.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.QUARTILE.INC

Podprite nas!