Statistične funkcije – Tretji del

CONFIDENCE.T

Vrne interval zaupanja (1-alfa) za Studentovo t-porazdelitev.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.2.


Skladnja

CONFIDENCE.T(alfa; StDev; velikost)

Alfa je raven intervala zaupanja.

StDev je standardni odklon za celotno populacijo.

Velikost je velikost celotne populacije.

Primer

=CONFIDENCE.T(0,05;1,5;100) vrne 0,2976325427.

CONFIDENCE.NORM

Vrne interval zaupanja (1-alfa) za normalno porazdelitev.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.2.


Skladnja

CONFIDENCE.NORM(alfa; StDev; velikost)

Alfa je raven intervala zaupanja.

StDev je standardni odklon za celotno populacijo.

Velikost je velikost celotne populacije.

Primer

=CONFIDENCE.NORM(0,05;1,5;100) vrne 0,2939945977.

CONFIDENCE

Vrne interval zaupanja (1-alfa) za normalno porazdelitev.

Skladnja

CONFIDENCE(alfa; StDev; velikost)

Alfa je raven intervala zaupanja.

StDev je standardni odklon za celotno populacijo.

Velikost je velikost celotne populacije.

Primer

=CONFIDENCE(0,05;1,5;100) vrne 0,29.

LOGINV

Vrne inverzijo logaritmične normalne porazdelitve.

Skladnja

LOGINV(število [; srednja_vrednost [; StDev]])

Število je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzna standardna logaritmična porazdelitev.

Srednja vrednost je aritmetična sredina standardne logaritmične porazdelitve.

StDev je standardni odklon standardne logaritmične porazdelitve.

Primer

=LOGINV(0,05;0;1) vrne 0,1930408167.

LOGNORM.INV

Vrne inverzijo logaritmične normalne porazdelitve.

Ta funkcija je identična funkciji LOGINV in je potrebna zaradi medopravilnosti z drugimi pisarniškimi paketi.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Skladnja

LOGNORM.INV(število; srednja_vrednost; StDev)

Število (obvezno) je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzna standardna logaritmična porazdelitev.

Srednja vrednost (obvezno) je aritmetična sredina standardne logaritmične porazdelitve.

StDev (obvezno) je standardni odklon standardne logaritmične porazdelitve.

Primer

=LOGNORM.INV(0,05;0;1) vrne 0,1930408167.

LARGE

Vrne k-to največjo vrednost v podatkovnem nizu.

note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

LARGE(podatki; RangC)

Podatki je obseg celic podatkov.

RangC je rang (uvrstitev) vrednosti. Če je RangC matrika, funkcija postane matrična funkcija.

Primer

=LARGE(A1:C50;2) vrne drugo največjo vrednost v A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5), vneseno kot matrična funkcija, vrne matriko c-te največje vrednosti v A1:C50 z rangi, določenimi v B1:B5.

CORREL

Vrne korelacijski koeficient med dvema podatkovnima nizoma.

Skladnja

CORREL(podatki1; podatki2)

Podatki1 je prvi niz podatkov.

Podatki2 je drugi niz podatkov.

Primer

=CORREL(A1:A50;B1:B50) izračuna korelacijski koeficient kot mero linearne korelacije med dvema podatkovnima nizoma.

COVARIANCE.S

Vrne kovarianco rezultata odklonov po parih za vzorec populacije.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.2.


Skladnja

COVARIANCE.S(podatki1; podatki2)

Podatki1 je prvi niz podatkov.

Podatki2 je drugi niz podatkov.

Primer

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

COVAR

Vrne kovarianco rezultata odklonov po parih.

Skladnja

COVAR(podatki1; podatki2)

Podatki1 je prvi niz podatkov.

Podatki2 je drugi niz podatkov.

Primer

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Vrne kovarianco rezultatov odklonov po parih za celo populacijo.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.2.


Skladnja

COVARIANCE.P(podatki1; podatki2)

Podatki1 je prvi niz podatkov.

Podatki2 je drugi niz podatkov.

Primer

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

LOGNORMDIST

Vrne logaritmično normalno porazdelitev.

Skladnja

LOGNORMDIST(število [; srednja_vrednost [; StDev [; kumulativno]]])

Število je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana standardna logaritmična porazdelitev.

Srednja_vrednost je srednja vrednost standardne logaritmične porazdelitve.

StDev je standardni odklon standardne logaritmične porazdelitve.

Kumulativno (neobvezno) = 0 izračuna funkcijo gostote; Kumulativno = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=LOGNORMDIST(0,1;0;1) vrne 0,01.

LOGNORM.DIST

Vrne logaritmično normalno porazdelitev.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Skladnja

LOGNORM.DIST(število; srednja_vrednost; StDev; kumulativno)

Število (obvezno) je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana standardna logaritmična porazdelitev.

Srednja_vrednost je srednja vrednost standardne logaritmične porazdelitve.

StDev (obvezno) je standardni odklon standardne logaritmične porazdelitve.

Kumulativno (obvezno) = 0 izračuna funkcijo gostote; Kumulativno = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=LOGNORM.DIST(0,1;0;1;1) vrne 0,0106510993.

CRITBINOM

Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna dvojiška porazdelitev večja kot ali enaka pogojni vrednosti.

Skladnja

CRITBINOM(poizkusi; SP; alfa)

Pozkusi je skupno število poizkusov.

SP je verjetnost uspeha za en poizkus.

Alfa je mejna verjetnost, ki bo dosežena ali presežena.

Primer

=CRITBINOM(100;0,5;0.1) vrne 44.

KURT

Vrne stopnjo sploščenosti podatkovnega niza (potrebne najmanj 4 vrednosti).

Skladnja

KURT(število 1 [; število 2 [; ... [; število 255]]])

Število 1, število 2, … , število 255 so numerične vrednosti ali sklici na celice oz. obsege celic s števili.

S parametri morajo biti podane vsaj štiri vrednosti.

Primer

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

SMALL

Vrne vrsta_c-to najmanjšo vrednost v podatkovnem nizu.

note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

SMALL(podatki; rangC)

Podatki je obseg celic podatkov.

RangC je rang (uvrstitev) vrednosti. Če je RangC matrika, funkcija postane matrična funkcija.

Primer

=SMALL(A1:C50;2) vrne drugo najmanjšo vrednost v A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5), vneseno kot matrična funkcija, vrne matriko c-te najmanjše vrednosti v A1:C50 z rangi, določenimi v B1:B5.

Podprite nas!