Funkcije bitnih operacij

Za dostop do tega ukaza ...

Vstavi – Funkcija – Kategorija Matematika


BITAND

Vrne bitni logični »in« med parametri.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 3.5.


Skladnja

BITAND(število1; število2)

Število1 in število2 sta pozitivni celi števili, manjši kot 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Primer

=BITAND(6;10) vrne 2 (0110 & 1010 = 0010).

BITLSHIFT

Zamakne število na levo za n bitov.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 3.5.


Skladnja

BITLSHIFT(število; zamik)

Število je pozitivno celo število, manjše kot 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Zamik je število položajev, za katerega se biti pomaknejo na levo. Če je zamik negativen, je funkcija enaka kot pri BITRSHIFT (število; -zamik).

Primer

=BITLSHIFT(6;1) vrne 12 (0110 << 1 = 1100).

BITOR

Vrne bitni logični »ali« med parametri.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 3.5.


Skladnja

BITOR(število1;število2)

Število1 in število2 sta pozitivni celi števili, manjši kot 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

=BITOR(6;10) vrne 14 (0110 | 1010 = 1110).

BITRSHIFT

Zamakne število na desno za n bitov.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 3.5.


Skladnja

BITRSHIFT(število; zamik)

Število je pozitivno celo število, manjše kot 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Zamik je število položajev, za katerega se biti pomaknejo na desno. Če je zamik negativen, je funkcija enaka kot pri BITLSHIFT (število; -zamik).

Primer

=BITRSHIFT(6;1) vrne 3 (0110 >> 1 = 0011).

BITXOR

Vrne bitni logični »izključujoči ali« med parametri.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 3.5.


Skladnja

BITXOR(število1;število2)

Število1 in število2 sta pozitivni celi števili, manjši kot 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Primer

=BITXOR(6;10) vrne 12 (0110 ^ 1010 = 1100).

Podprite nas!