Funkcije dodatkov, seznam funkcij za analizo – I. del

note

Te funkcije dodatkov zagotavlja storitev UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


Za dostop do tega ukaza ...

Vstavit – Funkcijo – Kategorija Dodatek


BESSELI

Izračuna prilagojeno Besselovo funkcijo.

Skladnja

BESSELI(X; N)

X je vrednost, za katero bo izračunana funkcija.

N je pozitivno celo število (N >= 0), ki predstavlja red Besselove funkcije In(x).

Primer

=BESSELI(3,45, 4) vrne 0,651416873060081.

=BESSELI(3,45, 4,333) vrne 0,651416873060081, tako kot zgornja funkcija, saj je neceloštevilski del N prezrt.

=BESSELI(-1, 3) vrne -0,022168424924332.

BESSELJ

Izračuna Besselovo funkcijo prve vrste Jn(x) (cilindrično funkcijo).

Skladnja

BESSELJ(X; N)

X je vrednost, za katero bo izračunana funkcija.

N je pozitivno celo število (N >= 0), ki predstavlja red Besselove funkcije Jn(x).

Primer

=BESSELJ(3,45, 4) vrne 0.196772639864984.

=BESSELJ(3,45, 4,333) vrne 0,196772639864984, tako kot zgornja funkcija, saj je neceloštevilski del N prezrt.

=BESSELJ(-1, 3) vrne -0,019563353982668.

BESSELK

Izračuna prilagojeno Besselovo funkcijo druge vrste Kn(x).

Skladnja

BESSELK(X; N)

X je obvezno pozitivna vrednost (X > 0), za katero bo izračunana funkcija.

N je pozitivno celo število (N >= 0), ki predstavlja red Besselove funkcije Kn(x).

Primer

=BESSELK(3,45, 4) vrne 0,144803466373734.

=BESSELK(3,45, 4,333) vrne 0,144803466373734, tako kot zgornja funkcija, saj je neceloštevilski del N prezrt.

=BESSELK(0, 3) vrne Nap:502 – neveljaven argument (X=0)

BESSELY

Izračuna Besselovo funkcijo druge vrste Yn(x).

Skladnja

BESSELY(X; N)

X je obvezno pozitivna vrednost (X > 0), za katero bo izračunana funkcija.

N je pozitivno celo število (N >= 0), ki predstavlja red Besselove funkcije Yn(x).

Primer

=BESSELY(3,45, 4) vrne -0,679848116844476.

=BESSELY(3,45, 4,333) vrne -0,679848116844476, tako kot zgornja funkcija, saj je neceloštevilski del N prezrt.

=BESSELY(0, 3) vrne Nap:502 – neveljaven argument (X=0)

BIN2DEC

Dvojiško število pretvori v desetiško.

Skladnja

BIN2DEC(število)

Število je dvojiško število. Število ima lahko največ 10 mest (bitov). Najbolj pomemben bit je bit predznaka. Negativna števila vnesemo kot komplement števila.

Primer

=BIN2DEC(1100100) vrne 100.

BIN2HEX

Dvojiško število pretvori v šestnajstiško.

Skladnja

BIN2HEX(število [; mesta])

Število je dvojiško število. Število ima lahko največ 10 mest (bitov). Najbolj pomemben bit je bit predznaka. Negativna števila vnesemo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=BIN2HEX(1100100;6) vrne 000064.

BIN2OCT

Dvojiško število pretvori v osmiško.

Skladnja

BIN2OCT(število [; mesta])

Število je dvojiško število. Število ima lahko največ 10 mest (bitov). Najbolj pomemben bit je bit predznaka. Negativna števila vnesemo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=BIN2OCT(1100100;4) vrne 0144.

DEC2BIN

Desetiško število pretvori v dvojiško; desetiško število mora biti med -512 in 511.

Skladnja

DEC2BIN(število [; mesta])

Število je desetiško število. Če je število negativno, funkcija izračuna dvojiško število z 10 mesti. Najbolj pomemben bit je bit predznaka, iz ostalih 9 bitov se izračuna vrednost.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=DEC2BIN(100;8) vrne 01100100.

DEC2HEX

Desetiško število pretvori v šestnajstiško.

Skladnja

DEC2HEX(število [; mesta])

Število je desetiško število. Če je število negativno, funkcija izračuna šestnajstiško število z 10 mesti (40 biti). Najbolj pomemben bit je bit predznaka, iz ostalih 39 bitov se izračuna vrednost.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=DEC2HEX(100;4) vrne 0064.

DEC2OCT

Desetiško število pretvori v osmiško.

Skladnja

DEC2OCT(število [; mesta])

Število je desetiško število. Če je število negativno, funkcija izračuna osmiško število z 10 mesti (30 biti). Najbolj pomemben bit je bit predznaka, iz ostalih 29 bitov se izračuna vrednost.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=DEC2OCT(100;4) vrne 0144.

DELTA

Če sta obe podani števili enaki, je rezultat DRŽI (1), če nista, pa NE DRŽI (0).

Skladnja

DELTA(število1 [; število2])

Primer

=DELTA(1;2) vrne 0.

ERF

Izračuna vrednosti Gaussovega integrala napak.

Skladnja

ERF(spodnja_meja [; zgornja_meja])

Spodnja_meja je spodnja meja integrala.

Zgornja_meja ni obvezna in predstavlja zgornjo mejo integrala. Če ta vrednost manjka, se izračun izvrši med 0 in spodnjo mejo.

Primer

=ERF(0;1) vrne 0,842701.

ERF.PRECISE

Izračuna vrednosti Gaussovega integrala napak med 0 in podano limito.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Skladnja

ERF.PRECISE(spodnja_meja)

Spodnja_meja je meja integrala. Izračun se izvrši med 0 in to mejo.

Primer

=ERF.PRECISE(1) vrne 0,842701.

ERFC

Izračuna komplementarne vrednosti Gaussovega integrala napak med x in neskončnostjo.

Skladnja

ERFC(spodnja_meja)

Spodnja_meja je spodnja meja integrala.

Primer

=ERFC(1) vrne 0,157299.

ERFC.PRECISE

Izračuna komplementarne vrednosti Gaussovega integrala napak med x in neskončnostjo.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Skladnja

ERFC.PRECISE(spodnja_meja)

Spodnja_meja je spodnja meja integrala.

Primer

=ERFC.PRECISE(1) vrne 0,157299.

GESTEP

Rezultat je 1, če je število večje ali enako pragu.

Skladnja

GESTEP(število [; prag])

Primer

=GESTEP(5;1) vrne 1.

HEX2BIN

Šestnajstiško število pretvori v dvojiško.

Skladnja

HEX2BIN(število [; mesta])

Število je šestnajstiško število ali niz, ki predstavlja šestnajstiško število. Ima lahko največ 10 mest. Najpomembnejši bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=HEX2BIN("6a";8) vrne 01101010.

HEX2DEC

Šestnajstiško število pretvori v desetiško.

Skladnja

HEX2DEC(število)

Število je šestnajstiško število ali niz, ki predstavlja šestnajstiško število. Ima lahko največ 10 mest. Najpomembnejši bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Primer

=HEX2DEC("6a") vrne 106.

HEX2OCT

Šestnajstiško število pretvori v osmiško.

Skladnja

HEX2OCT(število [; mesta])

Število je šestnajstiško število ali niz, ki predstavlja šestnajstiško število. Ima lahko največ 10 mest. Najpomembnejši bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=HEX2OCT("6a";4) vrne 0152.

Podprite nas!