Funkcije dodatkov, seznam funkcij za analizo – I. del

note

Te funkcije dodatkov zagotavlja storitev UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


Za dostop do tega ukaza ...

Vstavit – Funkcijo – Kategorija Dodatek


BESSELI

Izračuna prilagojeno Besselovo funkcijo.

Skladnja

BESSELI(X; N)

X je vrednost, za katero bo izračunana funkcija.

N je pozitivno celo število (N >= 0), ki predstavlja red Besselove funkcije In(x).

Primer

=BESSELI(3,45, 4) vrne 0,651416873060081.

=BESSELI(3,45, 4,333) vrne 0,651416873060081, tako kot zgornja funkcija, saj je neceloštevilski del N prezrt.

=BESSELI(-1, 3) vrne -0,022168424924332.

BESSELJ

Izračuna Besselovo funkcijo prve vrste Jn(x) (cilindrično funkcijo).

Skladnja

BESSELJ(X; N)

X je vrednost, za katero bo izračunana funkcija.

N je pozitivno celo število (N >= 0), ki predstavlja red Besselove funkcije Jn(x).

Primer

=BESSELJ(3,45, 4) vrne 0.196772639864984.

=BESSELJ(3,45, 4,333) vrne 0,196772639864984, tako kot zgornja funkcija, saj je neceloštevilski del N prezrt.

=BESSELJ(-1, 3) vrne -0,019563353982668.

BESSELK

Izračuna prilagojeno Besselovo funkcijo druge vrste Kn(x).

Skladnja

BESSELK(X; N)

X je obvezno pozitivna vrednost (X > 0), za katero bo izračunana funkcija.

N je pozitivno celo število (N >= 0), ki predstavlja red Besselove funkcije Kn(x).

Primer

=BESSELK(3,45, 4) vrne 0,144803466373734.

=BESSELK(3,45, 4,333) vrne 0,144803466373734, tako kot zgornja funkcija, saj je neceloštevilski del N prezrt.

=BESSELK(0, 3) vrne Nap:502 – neveljaven argument (X=0)

BESSELY

Izračuna Besselovo funkcijo druge vrste Yn(x).

Skladnja

BESSELY(X; N)

X je obvezno pozitivna vrednost (X > 0), za katero bo izračunana funkcija.

N je pozitivno celo število (N >= 0), ki predstavlja red Besselove funkcije Yn(x).

Primer

=BESSELY(3,45, 4) vrne -0,679848116844476.

=BESSELY(3,45, 4,333) vrne -0,679848116844476, tako kot zgornja funkcija, saj je neceloštevilski del N prezrt.

=BESSELY(0, 3) vrne Nap:502 – neveljaven argument (X=0)

BIN2DEC

Vneseno dvojiško število pretvori v desetiško.

Skladnja

BIN2DEC(število)

Število je niz, ki predstavlja dvojiško število (osnova-2). Število ima lahko največ 10 mest (bitov). Najbolj pomemben bit je bit predznaka. Negativna števila vnesemo kot komplement števila.

Primer

=BIN2DEC("1100100") vrne 100.

BIN2HEX

Vneseno dvojiško število (osnova-2) pretvori v šestnajstiško.

Skladnja

BIN2HEX(število [; mesta])

Število je niz, ki predstavlja dvojiško število (osnova-2). Število ima lahko največ 10 mest (bitov). Najbolj pomemben bit je bit predznaka. Negativna števila vnesemo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=BIN2HEX("1100100";6) vrne »000064«.

BIN2OCT

Vrne niz, ki predstavlja vneseno dvojiško število (osnova-2) v osmiški obliki.

Skladnja

BIN2OCT(število [; mesta])

Število je niz, ki predstavlja dvojiško število (osnova-2). Število ima lahko največ 10 mest (bitov). Najbolj pomemben bit je bit predznaka. Negativna števila vnesemo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=BIN2OCT("1100100";4) vrne »0144«.

DEC2BIN

Rezultat je niz, ki predstavlja vneseno število v obliki dvojiškega števila (osnova-2).

Skladnja

DEC2BIN(število [; mesta])

Število je število z vrednostjo med -512 in 511. Če je število negativno, funkcija izračuna dvojiški številski niz z 10 mesti. Najbolj pomemben bit je bit predznaka, iz ostalih 9 bitov se izračuna vrednost.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=DEC2BIN(100;8) vrne »01100100«.

DEC2HEX

Vrne niz, ki predstavlja vneseno desetiško število v zapisu šestnajstiškega števila.

Skladnja

DEC2HEX(število [; mesta])

Število je število. Če je število negativno, funkcija izračuna šestnajstiško število z 10 mesti (40 biti). Najbolj pomemben bit je bit predznaka, iz ostalih 39 bitov se izračuna vrednost.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=DEC2HEX(100;4) vrne »0064«.

DEC2OCT

Vrne niz, ki predstavlja vneseno desetiško število v zapisu osmiškega števila.

Skladnja

DEC2OCT(število [; mesta])

Število je število. Če je število negativno, funkcija izračuna osmiški številski niz z 10 mesti (30 biti). Najbolj pomemben bit je bit predznaka, iz ostalih 29 bitov se izračuna vrednost.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=DEC2OCT(100;4) vrne »0144«.

DELTA

Če sta obe podani števili enaki, je rezultat DRŽI (1), če nista, pa NE DRŽI (0).

Skladnja

DELTA(število1 [; število2])

Primer

=DELTA(1;2) vrne 0.

ERF

Izračuna vrednosti Gaussovega integrala napak.

Skladnja

ERF(spodnja_meja [; zgornja_meja])

Spodnja_meja je spodnja meja integrala.

Zgornja_meja ni obvezna in predstavlja zgornjo mejo integrala. Če ta vrednost manjka, se izračun izvrši med 0 in spodnjo mejo.

Primer

=ERF(0;1) vrne 0,842701.

ERF.PRECISE

Izračuna vrednosti Gaussovega integrala napak med 0 in podano limito.

Skladnja

ERF.PRECISE(spodnja_meja)

Spodnja_meja je meja integrala. Izračun se izvrši med 0 in to mejo.

Primer

=ERF.PRECISE(1) vrne 0,842701.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

ERFC

Izračuna komplementarne vrednosti Gaussovega integrala napak med x in neskončnostjo.

Skladnja

ERFC(spodnja_meja)

Spodnja_meja je spodnja meja integrala.

Primer

=ERFC(1) vrne 0,157299.

ERFC.PRECISE

Izračuna komplementarne vrednosti Gaussovega integrala napak med x in neskončnostjo.

Skladnja

ERFC.PRECISE(spodnja_meja)

Spodnja_meja je spodnja meja integrala.

Primer

=ERFC.PRECISE(1) vrne 0,157299.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

GESTEP

Rezultat je 1, če je število večje ali enako pragu.

Skladnja

GESTEP(število [; prag])

Primer

=GESTEP(5;1) vrne 1.

HEX2BIN

Rezultat je niz, ki predstavlja vneseno šestnajstiško število v obliki dvojiškega števila (osnova-2).

Skladnja

HEX2BIN(število [; mesta])

Število je niz, ki predstavlja šestnajstiško število. Ima lahko največ 10 mest. Najpomembnejši bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=HEX2BIN("6a";8) vrne »01101010«.

HEX2DEC

Rezultat je desetiško število, ki predstavlja vneseni niz šestnajstiškega števila.

Skladnja

HEX2DEC(število)

Število je niz, ki predstavlja šestnajstiško število. Ima lahko največ 10 mest. Najpomembnejši bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Primer

=HEX2DEC("6a") vrne 106.

HEX2OCT

Vrne niz, ki predstavlja vneseno šestnajstiško število v osmiški obliki.

Skladnja

HEX2OCT(število [; mesta])

Število je niz, ki predstavlja šestnajstiško število. Ima lahko največ 10 mest. Najpomembnejši bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=HEX2OCT("6a";4) vrne »0152«.

Podprite nas!