Funkcije datuma in časa

Te funkcije preglednice se uporabljajo za vstavljanje in urejanje datumov in časov.

Za dostop do tega ukaza ...

Vstavi – Funkcija – Kategorija Datum in čas.


note

Funkcije, katerih imena se končajo z _ADD ali _EXCEL2003, dajo enake rezultate kot ustrezne funkcije programa Microsoft Excel 2003 brez pripone. Za rezultate, ki temeljijo na mednarodnih standardih, uporabljajte funkcije brez pripone.


LibreOffice interno obravnava vrednost datuma/časa kot številčno vrednost. Če obliko številčenja »Število« dodelite vrednosti datuma ali časa, bo ta vrednost pretvorjena v številko. Primer: 01/01/2000 12:00 PM se pretvori v 36526,5. Vrednost pred decimalno vejico ustreza datumu; vrednost za decimalno vejico ustreza času. Če ne želite takega prikaza datuma ali časa, ustrezno spremenite način zapisa datuma ali časa. To naredite tako, da izberete celico z vrednostjo datuma ali časa, odprete njen kontekstni meni in izberete Oblikuj celice. Na strani zavihka Številke so funkcije za določanje oblike številk.

Osnovni datum za ničelni dan

Datumi se izračunajo kot odmiki od ničelnega datuma. Ničelni dan lahko nastavite na eno od naslednjih izbir:

Osnovni datum

Uporabite

'30.12.1899'

(privzeto)

'01.01.1900'

(StarCalc 1.0)

'01.01.1904'

(programska oprema Apple)


Izberite – LibreOffice Calc – Izračuni, da izberete zbirko podatkov.

warning

Ko kopirate in lepite celice, ki vsebujejo datumske vrednosti, med različnimi preglednicami, morata imeti obe preglednici nastavljen enak osnovni datum. Če se ta razlikuje, se bodo prikazani podatki spremenili!


Dvomestne letnice

V – LibreOffice – Splošno najdete območje Leto (dvomestno). Tu določite obdobje, za katerega velja dvomestna informacija. Spremembe, ki jih naredite tu, vplivajo na nekatere od naslednjih funkcij.

note

Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.


tip

Nedvoumna pretvorba je možna za datume in čase po standardu ISO 8601 v njihovih razširjenih zapisih z ločili. Če pride do napake #VALUE!, potem prekličite potrditev Tvori napako #VALUE! v – LibreOffice Calc – Formula, gumb Podrobnosti v razdelku »Nastavitve podrobnih izračunov«, seznamsko polje Pretvorba besedila v števila.


note

Podatki o časovnem pasu niso uporabljeni v datumskih in časovnih funkcijah in celicah.


Funkcije

Funkcije datuma in časa

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

ISLEAPYEAR

ISOWEEKNUM

MINUTE

MONTH

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_EXCEL2003

WEEKNUM_OOO

WEEKS

WEEKSINYEAR

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

YEARS

Podprite nas!