Funkcije za delo z zbirkami podatkov

Pregled

Dvanajst funkcij v kategoriji Zbirka podatkov vam pomaga analizirati enostavno zbirko podatkov, ki obsega pravokotno področje preglednice, ki jo sestavljajo stolpci in vrstice, kjer so podatki organizirani tako, da vsaka vrstica predstavlja en zapis. Celica glave za vsak stolpec prikazuje ime stolpca in to ime običajno odseva vsebino celic v tem stolpcu.

Funkcije v kategoriji Zbirka podatkov imajo tri argumente:

 1. Zbirka_podatkov. Obseg celic zbirke podatkov.

 2. Polje_zbirke_podatkov je stolpec, ki vsebuje podatke, ki jih želimo uporabiti ob izračunu funkcije.

 3. Iskalni_pogoj je obseg celic ločenega območja preglednice, ki vsebuje iskalni pogoj.

Ti argumenti so podrobneje opisani v nadaljevanju.

Vse funkcije imajo isti koncept delovanja. Prvi logični korak je uporaba specifičnega argumenta iskalni_pogoji za identifikacijo podmnožice zapisov v zbirki_podatkov, ki naj bodo uporabljeni pri nadaljnjih izračunih. Drugi korak je izluščenje podatkovne vrednosti in izvedba izračunov, povezanih s posamezno funkcijo (povprečje, vsota, produkt itn.). Obdelane so tiste vrednosti, ki se nahajajo v stolpcu polje_zbirke_podatkov izbranih zapisov.

note

Calc obravnava datume in logične vrednosti (TRUE in FALSE) kot številske, ko računa s temi funkcijami.


Argumenti funkcij za zbirko podatkov

Sledijo definicije parametrov vseh funkcij v kategoriji funkcij za zbirke podatkov:

 1. Argument zbirka_podatkov

  Zbirka_podatkov je obseg celic, ki jih zaseda tabela zbirke podatkov. Prva vrstica obsega vsebuje imena polj, naslednje vrstice so zapisi z ustreznimi vrednostmi polj.

  Eden od načinov določanja obsega celic je vnos sklica za levo zgornjo celico, čemur sledi dvopičje (:), nato pa sklic na desno spodnjo celico. Primer: A1:E10.

  Argument zbirka_podatkov lahko določite tudi z navedbo imenovanega obsega ali imena obsega zbirke podatkov. S pomenljivim imenom za obseg celic lahko izboljšate berljivost formule in poenostavite vzdrževanje dokumenta. Če se ime ne ujema z imenom določenega obsega, Calc vrne napako #NAME?.

  Drugi možni javljeni napaki kot rezultat neveljavnega argumenta zbirka_podatkov sta lahko #VALUE! in Nap:504 (napaka v seznamu parametrov).

 2. Argument polje_zbirke_podatkov

  Polje_zbirke_podatkov določa stolpec, ki ga bo funkcija uporabila za svoje izračune po uporabi iskalnih pogojev in ko so vrstice s podatki izbrane. Se ne nanaša na iskalne pogoje.

  Argument polje_zbirke_podatkov določite na enega od naslednjih načinov:

  • Z vnosom sklica na celico glave v področju zbirke_podatkov. Namesto tega lahko, če ima celica pomenljivo ime kot imenovan obseg ali obseg zbirke podatkov, vnesete to ime. Če se ime ne ujema z imenom določenega obsega, Calc javi napako #NAME?. Če je ime veljavno, vendar ne ustreza samo eni celici, Calc javi napako Nap:504 (napaka v seznamu parametrov).

  • Z vnosom številke, ki določa stolpec v področju zbirka_podatkov, začenši z 1. Primer: če zbirka_podatkov zaseda obseg celic D6:H123, potem vnesite 3, da nakažete celico glave v F6. Calc pričakuje celoštevilsko vrednost, ki leži med 1 in številom vseh stolpcev, ki so določeni v okviru zbirke_podatkov ter prezre vse števke za decimalno vejico. Če je vrednost manjša od 1, Calc vrne Nap:504 (napaka v seznamu parametrov). Če je vrednost večja od števila stolpcev v zbirki_podatkov, Calc vrne napako #VALUE!.

  • Z vnosom dejanskega imena glave stolpca iz prve vrstice obsega zbirke_podatkov, z dvojnimi zgornjimi narekovaji okoli imena stolpca. Primer: "Razdalja do šole". Če se niz ne ujema z nobeno glavo stolpca v področju zbirka_podatkov, Calc javi napako Nap:504 (napaka v seznamu parametrov). Podate lahko tudi sklic na arbitrarno celico (ki ni v okviru področij zbirka_podatkov in iskalni_pogoji), ki vsebuje potreben niz.

  Argument polje_zbirke_podatkov je neobvezen za funkciji DCOUNT in DCOUNTA, je pa potreben za drugih deset funkcij za zbirke podatkov.

 3. Argument iskalni_pogoji

  Iskalni_pogoji predstavlja obseg celic, ki vsebuje pogoje iskanja. Tako kot v zbirki_podatkov so v prvi vrstici imena polj, naslednje vrstice pa vsebujejo pogoje za sorodna polja. Ni potrebno, da sta področji zbirka_podatkov in iskalni_pogoji soležni, stični, niti na istem delovnem listu.

  Eden on načinov določanja obsega celic je vnos sklica na levo vrhnjo celico, ki mu sledi dvopičje (:), nato pa še sklic na desno spodnjo celico. Primer: A13:B14. Obseg celic lahko podate tudi z imenom določenega poimenovanega obsega ali obsega zbirke podatkov. Če se ime ne ujema z nobenim imenom določenih obsegov, Calc vrne napako #NAME?.

  Napako Nap:504 (napaka v seznamu parametrov) lahko sporoči tudi kot rezultat neveljavnega argumenta iskalni_pogoji.

  Vsebino področja iskalni_pogoji podrobneje opisuje naslednji razdelek.

Določanje iskalnih pogojev

Ni potrebno, da bi bilo število stolpcev, ki jih obsega področje iskalni_pogoji, enako širini področja zbirka_podatkov. Vsi naslovi, ki se pojavijo prvi vrstici iskalnih_pogojev, morajo biti identični naslovom v prvi vrstici zbirke_podatkov. Vsi naslovi v zbirki_podatkov pa se ne rabijo pojaviti v prvi vrstici iskalnih_pogojev, medtem ko se naslov v zbirki_podatkov lahko pojavi večkrat v prvi vrstici iskalnih_pogojev.

Iskalne pogoje vnesete v celice v drugo in naslednje vrstice področja iskalni_pogoji, pod vrstico, ki vsebuje glave. Prazne celice v področju iskalni_pogoji so prezrte.

Pogoje ustvarite v celicah področja iskalni_pogoji s primerjalnimi operatorji <, <=, =, <>, >= in >. = je predviden, če celica ni prazna, vendar se ne začne s primerjalnim operatorjem.

Če vpišete več pogojev v eno vrstico, so povezani z logičnim operatorjem IN (AND). Če zapišete več pogojev v različne vrstice, so povezani z ALI (OR).

Pogoje lahko ustvarite tudi z nadomestnimi znaki, če so le-ti omogočeni prek možnosti Omogoči nadomestne znake v formulah v pogovornem oknu – LibreOffice Calc – Izračuni. Če je za vašo preglednico pomembna medopravilnost z Microsoft Excel, je to možnost potrebno omogočiti.

Še kompleksnejše pogoje lahko ustvarite z regularnimi izrazi, če so le-ti omogočeni prek možnosti Omogoči regularne izraze v formulah v pogovornem oknu – LibreOffice Calc – Izračuni.

warning

Če uporabljate funkcije, v katerih je vsaj eden argument iskalni pogoj, ki predstavlja regularni izraz, se bo niz pogojev najprej poskusil pretvoriti v števila. Primer: ».0« se pretvori v 0.0 itn. Če pretvorba uspe, iskanje ne bo vrnilo regularnega izraza, temveč število. Če preklopite na slovenske krajevne nastavitve, kjer decimalno ločilo ni pika, temveč vejica, pa pretvorba regularnega izraza deluje. Če želite vsiliti iskanje regularnega izraza namesto števila, uporabite izraz, ki ga ni mogoče pretvoriti v numeričnega, npr. ».[0]«, ».\0« ali »(?i).0«.


Druga nastavitev, ki vpliva na ravnanje z iskalnimi pogoji, je možnost Iskalna pogoja = in <> morata biti uporabljena za cele celice v pogovornem oknu – LibreOffice Calc – Izračuni. Ta možnost nadzira, ali naj se iskalni pogoji, ki jih določite za funkcije zbirke podatkov, natanko ujemajo s celotno celico. Če je medopravilnost z Microsoft Excel za vašo preglednico pomembna, je to možnost potrebno omogočiti.

Primeri uporabe funkcij za delo z zbirkami podatkov

Naslednja tabela podaja primer tabele zbirke podatkov, ki prikazuje, kako uporabljamo funkcije v kategoriji Zbirka podatkov. V obsegu A1:E10 so izmišljeni podatki o otrocih, povabljenih na Janezovo zabavo za rojstni dan. Za vsakega gosta so podane naslednje informacije: ime, razred, starost v letih, razdalja do šole v metrih in teža v kilogramih.

A

B

C

D

E

1

Ime

Razred

Starost

Razdalja

Teža

2

Andrej

3

9

150

40

3

Barbara

4

10

1000

42

4

Cene

3

10

300

51

5

Danijel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Franci

2

7

300

42

8

Gaja

1

7

200

36

9

Hinko

3

9

1200

44

10

Irena

2

8

1000

42

11


Naslednjih šest primerov uporablja zgornjo tabelo zbirke podatkov z različnimi področji iskalnih pogojev.

Primer 1

A

B

C

D

E

12

Ime

Razred

Starost

Razdalja

Teža

13

>600

14


Kot v tem enostavnem primeru je včasih zaželeno (ne pa nujno), da postavite področje iskalnih pogojev neposredno pod tabelo zbirke podatkov, tako da sta stolpca obeh področij navpično poravnana. Prazni vnosi v področju iskalnih pogojev so prezrti. Z zgornjim primerom tabele zbirke podatkov in tem področjem iskalnih pogojev vstavite =DCOUNT(A1:E10;;A12:E14) v prazno celico nekam na delovnem listu, da preštejete goste na Janezovi zabavi, ki imajo do šole več kot 600 metrov.Vrne vrednost 5 (upošteva Barbaro, Danijela, Evo, Hinka in Ireno).

Upoštevajte, da formula =DCOUNT(A1:E10;;D12:D13) vrne natanko enako vrednost, kar dokazuje, da je nujno, da področje iskalnih pogojev vsebuje naslove relevantnih stolpcev.

Primer 2

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Starost

Razred

13

>7

2

14


V tem primeru področje iskalnih pogojev vsebuje le dva naslova in ta nista navpično poravnana z ustreznimi naslovi v primeru tabele zbirke podatkov. Ker sta dva pogoja v isti vrstici, sta povezana z logičnim IN (AND). Ob zgornjem primeru tabele zbirke podatkov in tem področjem iskalnih pogojev vstavite formulo =DCOUNT(A1:E10;;B12:C13) v prazno celico nekam na delovni list, da preštejete goste na Janezovi zabavi, ki so v 2. razredu in imajo več kot 7 let. Vrne vrednost 2 (upošteva Evo in Ireno).

Primer 3

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Starost

13

9

14

10


V tem primeru področje iskalnih pogojev vsebuje le en naslov. Ker sta dva pogoja v zaporednih vrsticah, sta povezana z logičnim ALI (OR). Ob zgornjem primeru tabele zbirke podatkov in s tem področjem iskalnih pogojev vstavite formulo =DCOUNT(A1:E10;;B12:B14) v prazno celico nekam na delovni list, da preštejete goste na Janezovi zabavi, ki imajo 9 ali 10 let. Vrne vrednost 4 (upošteva Andreja, Barbaro, Ceneta in Hinka).

Primer 4

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Starost

Starost

13

>=8

<=10

14


V tem primeru področje iskalnih pogojev vsebuje dve pojavitvi istega naslova. Ker sta dva pogoja v isti vrstici, sta povezana z logičnim IN (AND). Ob zgornjem primeru tabele zbirke podatkov in s tem področjem iskalnih pogojev vstavite formulo =DCOUNT(A1:E10;;B12:C13) v prazno celico nekam na delovni list, da preštejete goste na Janezovi zabavi, ki so stari med 8 in 10 let (vključno). Vrne vrednost 6 (upošteva Andreja, Barbaro, Ceneta, Evo, Hinka in Ireno).

Primer 5

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Ime

13

F*

14


Ta enostavni primer prikazuje rabo nadomestnih znakov. Da bi ta primer deloval kot načrtovano, omogočite nadomestne znake pod – LibreOffice Calc – Izračuni. Z gornjim primerom tabele zbirke podatkov in tem področjem z iskalnimi pogoji vstavite formulo =DCOUNT(A1:E10;;A12:A13) v prazno celico nekam na delovni list, da preštejete, koliko imen Janezovih gostov se pričenja s črko »F«. Vrne vrednost 1 (saj šteje Francija).

Primer 6

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Ime

13

[ABC].*

14


Ta enostavni primer prikazuje rabo regularnih izrazov. Da bi ta primer deloval kot načrtovano, omogočite regularne izraze pod – LibreOffice Calc – Izračuni. Z gornjim primerom tabele zbirke podatkov in tem področjem z iskalnimi pogoji vstavite formulo =DCOUNT(A1:E10;;A12:A13) v prazno celico nekam na delovni list, da preštejete, koliko imen Janezovih gostov se pričenja s črkami »A«, »B« ali »C«. Vrne vrednost 3 (saj šteje Andreja, Barbaro in Ceneta).

DAVERAGE

DAVERAGE izračuna povprečje vrednosti vseh celic (polj) navedenega stolpca v vseh vrsticah (zapisih v zbirkah podatkov), ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem. Celice, ki vsebujejo neštevilske vrednosti, so prezrte.

Vrne napako #DIV/0, če ne najde zadetkov glede na iskalne pogoje ali če v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise ni številskih vrednosti.

Skladnja

DAVERAGE(zbirka_podatkov; polje_zbirke_podatkov; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">0" (ta iskalni pogoj se ujema z vsemi zapisi v tabeli zbirke podatkov).

V prazno celico nekje na delovnem listu vstavite formulo =DAVERAGE(A1:E10; "Razdalja"; A12:E13), da dobite povprečno razdaljo v metrih, ki jo imajo do šole gostje na Janezovi zabavi. Vrne vrednost 666,67.

DCOUNT

DCOUNT vrne število celic (polj) v navedenem stolpcu, ki vsebujejo številske vrednosti, v vseh vrsticah (zapisih zbirke podatkov), ki se ujemajo z navedenimi iskalnimi pogoji. Če pa ni naveden noben stolpec, DCOUNT vrne število vseh zapisov, ki se ujemajo z navedenimi iskalnimi pogoji, ne glede na njihovo vsebino.

Skladnja

DCOUNT(zbirka_podatkov; [polje_zbirke_podatkov]; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">600" (ta iskalni pogoj se ujema z zapisi v tabeli zbirke podatkov, ki imajo vrednost več kot 600 v stolpcu Razdalja).

Formulo =DCOUNT(A1:E10;; A12:E13) vstavite v prazno celico nekam na delovnem listu, da izračunate, koliko gostov na Janezovi zabavi ima do šole več kot 600 metrov. Vrne vrednost 5.

Isti rezultat dobite, če uporabite formulo =DCOUNT(A1:E10; "Razdalja"; A12:E13), saj so vsi vnosi v stolpcu Razdalja številski. Če pa uporabite formulo =DCOUNT(A1:E10; "Ime"; A12:E13), ta vrne vrednost 0, saj so vsi vnosi v stolpcu Ime neštevilski.

DCOUNTA

DCOUNTA vrne število celic (polj) v navedenem stolpcu, ki niso prazne, v vseh vrsticah (zapisih zbirke podatkov), ki se ujemajo z navedenimi iskalnimi pogoji. Prazne celice navedenega stolpca niso vštete. Če pa ni naveden noben stolpec, DCOUNTA vrne število vseh zapisov, ki se ujemajo z navedenimi iskalnimi pogoji, ne glede na njihovo vsebino.

Skladnja

DCOUNTA(zbirka_podatkov; [polje_zbirke_podatkov]; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">600" (ta iskalni pogoj se ujema z zapisi v tabeli zbirke podatkov, ki imajo vrednost več kot 600 v stolpcu Razdalja).

Formulo =DCOUNTA(A1:E10;; A12:E13) vstavite v prazno celico nekam na delovnem listu, da izračunate, koliko gostov na Janezovi zabavi ima do šole več kot 600 metrov. Vrne vrednost 5.

Isti rezultat dobite, če uporabite formulo =DCOUNTA(A1:E10; "Razdalja"; A12:E13) ali formulo =DCOUNTA(A1:E10; "Ime"; A12:E13). Slednji primer kaže, da DCOUNTA za razliko od DCOUNT šteje tako številske kot alfanumerične vrednosti v stolpcu, ki ga določa argument polje_zbirke_podatkov.

DGET

DGET vrne vsebino celice (polja) v navedenem stolpcu za posamezno vrstico (zapis zbirke podatkov), ki ustreza izbranim iskalnim pogojem.

Calc javi napako Nap:502 (neveljaven argument), če najde več zadetkov, ali napako #VALUE! (napačna vrsta podatkov), če ne najde zadetkov. Napako #VALUE! vrne tudi, če najde samo en zadetek, vendar je ustrezna celica prazna.

Skladnja

DGET(zbirka_podatkov; polje_zbirke_podatkov; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz "11" (ta iskalni pogoj se ujema z zapisi v tabeli zbirke podatkov, ki imajo vrednost 11 v stolpcu Starost).

V prazno celico nekje na delovnem listu vstavite formulo =DGET(A1:E10; "Ime"; A12:E13), da dobite ime gosta na Janezovi zabavi, ki je star 11 let. Vrne ime Danijel.

Če vrednost v celici C13 spremenite v “10”, formula =DGET(A1:E10; "Ime"; A12:E13) vrne napako neveljavnega argumenta (Nap:502). To kaže, da se več zapisov ujema z navedenim pogojem (tako Barbara kot Cene sta stara 10 let).

DMAX

DMAX izračuna največjo vrednost med celicami (polji) navedenega stolpca, ki vsebujejo številske vrednosti, v vseh vrsticah (zapisih zbirke podatkov), ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem. Prazne celice ali celice, ki vsebujejo neštevilske znake, niso vključene.

Vrne 0, če ne najde zadetkov ali če so v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise neničelne številske vrednosti.

Skladnja

DMAX(zbirka_podatkov; polje_zbirke_podatkov; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">0" (ta iskalni pogoj se ujema z vsemi zapisi v tabeli zbirke podatkov).

V prazno celico nekje na delovnem listu vstavite formulo =DMAX(A1:E10; "Razdalja"; A12:E13), da dobite najdaljšo razdaljo, ki jo ima do šole kateri od gostov na Janezovi zabavi. Vrne vrednost 1200.

DMIN

DMIN izračuna najmanjšo vrednost med celicami (polji) navedenega stolpca, ki vsebujejo številske vrednosti, v vseh vrsticah (zapisih zbirke podatkov), ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem. Prazne celice ali celice, ki vsebujejo neštevilske znake, niso vključene.

Vrne 0, če ne najde zadetkov ali če so v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise neničelne številske vrednosti.

Skladnja

DMIN(zbirka_podatkov; polje_zbirke_podatkov; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">0" (ta iskalni pogoj se ujema z vsemi zapisi v tabeli zbirke podatkov).

V prazno celico nekje na delovnem listu vstavite formulo =DMIN(A1:E10; "Razdalja"; A12:E13), da dobite najkrajšo razdaljo, ki jo ima do šole kateri od gostov na Janezovi zabavi. Vrne vrednost 150.

DPRODUCT

DPRODUCT izračuna produkt vseh številskih vrednosti v celicah (poljih) navedenega stolpca v vseh vrsticah (zapisih zbirke podatkov), ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem. Prazne celice ali celice, ki vsebujejo neštevilske znake, niso vključene.

Vrne 0, če ne najde zadetkov ali če v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise ni številskih vrednosti.

Skladnja

DPRODUCT(zbirka_podatkov; polje_zbirke_podatkov; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">0" (ta iskalni pogoj se ujema z vsemi zapisi v tabeli zbirke podatkov).

Formulo =DPRODUCT(A1:E10; "Starost"; A12:E13) vstavite v prazno celico nekam na delovnem listu, da izračunate zmnožek (produkt) starosti (v letih) gostov Janezove zabave. Vrne vrednost 279417600.

DSTDEV

DSTDEV izračuna standardni odklon vzorca glede na številske vrednosti v celicah (poljih) navedenega stolpca za vse vrstice (zapise v zbirki podatkov), ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem. Neštevilske vrednosti so prezrte.

Vrne napako #NUM!, če iskalnim pogojem ustreza natanko en zapis ali če je v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise le ena številska vrednost.

Vrne 0, če ne najde zadetkov ali če v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise ni številskih vrednosti.

Skladnja

DSTDEV(zbirka_podatkov; polje_zbirke_podatkov; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">0" (ta iskalni pogoj se ujema z vsemi zapisi v tabeli zbirke podatkov).

Formulo =DSTDEV(A1:E10; "Teža"; A12:E13) vstavite v prazno celico nekam na delovnem listu, da izračunate standardni odklon vzorca teže (v kilogramih) gostov Janezove zabave. Vrne vrednost 5,5.

DSTDEVP

DSTDEVP izračuna standardni odklon celotne populacije glede na številske vrednosti v celicah (poljih) navedenega stolpca za vse vrstice (zapise v zbirki podatkov), ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem. Neštevilske vrednosti so prezrte.

Vrne napako #NUM!, če iskalnim pogojem ne ustreza noben zapis ali če v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise ni številskih vrednosti.

Skladnja

DSTDEVP(zbirka_podatkov; polje_zbirke_podatkov; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">0" (ta iskalni pogoj se ujema z vsemi zapisi v tabeli zbirke podatkov).

Formulo =DSTDEVP(A1:E10; "Teža"; A12:E13) vstavite v prazno celico nekam na delovnem listu, da izračunate standardni odklon teže (v kilogramih) celotne populacije gostov Janezove zabave. Vrne vrednost 5,18545.

DSUM

DSUM izračuna vsoto vseh številskih vrednosti v celicah (poljih) navedenega stolpca v vseh vrsticah (zapisih zbirke podatkov), ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem. Prazne celice ali celice, ki vsebujejo neštevilske znake, niso vključene.

Vrne 0, če ne najde zadetkov ali če v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise ni številskih vrednosti.

Skladnja

DSUM(zbirka_podatkov; polje_zbirke_podatkov; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">0" (ta iskalni pogoj se ujema z vsemi zapisi v tabeli zbirke podatkov).

V prazno celico nekje na delovnem listu vstavite formulo =DSUM(A1:E10; "Razdalja"; A12:E13), da dobite skupno razdaljo, ki jo imajo do šole vsi gostje na Janezovi zabavi skupaj. Vrne vrednost 6000.

DVAR

DVAR izračuna varianco na osnovi vzorca glede na številske vrednosti v celicah (poljih) navedenega stolpca za vse vrstice (zapise v zbirki podatkov), ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem. Neštevilske vrednosti so prezrte.

Vrne napako #NUM!, če iskalnim pogojem ustreza natanko en zapis ali če je v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise le ena številska vrednost.

Vrne 0, če ne najde zadetkov ali če v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise ni številskih vrednosti.

Skladnja

DVAR(zbirka_podatkov; polje_zbirke_podatkov; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">0" (ta iskalni pogoj se ujema z vsemi zapisi v tabeli zbirke podatkov).

Vstavite formulo =DVAR(A1:E10; "Razdalja"; A12:E13) v prazno celico nekam na delovni list, da izračunate varianco na osnovi vzorca za razdaljo v metrih, ki jo imajo do šole gostje na Janezovi zabavi. Vrne vrednost 193125.

DVARP

DVARP izračuna varianco na osnovi celotne populacije glede na številske vrednosti v celicah (poljih) navedenega stolpca za vse vrstice (zapise v zbirki podatkov), ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem. Neštevilske vrednosti so prezrte.

Vrne napako #NUM!, če iskalnim pogojem ne ustreza noben zapis ali če v celicah v navedenem stolpcu za ujemajoče zapise ni številskih vrednosti.

Skladnja

DVARP(zbirka_podatkov; polje_zbirke_podatkov; iskalni_pogoji)

Primer

Primer tabele zbirke podatkov, ki podaja podatke o gostih na Janezovi zabavi (opisana zgoraj), obsega celice A1:E10. Vsebina celic A12:E12 mora biti identična oznakam naslovov za tabelo zbirke podatkov v celicah A1:E1. Preverite, da so celice A13:E13 prazne z izjemo celice D13, ki mora vsebovati niz ">0" (ta iskalni pogoj se ujema z vsemi zapisi v tabeli zbirke podatkov).

Vstavite formulo =DVARP(A1:E10; "Razdalja"; A12:E13) v prazno celico nekam na delovni list, da izračunate varianco na osnovi celotne populacije za razdaljo v metrih, ki jo imajo do šole gostje na Janezovi zabavi. Vrne vrednost 171666,67.

Podprite nas!