Seznam funkcij po kategorijah

Ta odsek opisuje funkcije v LibreOffice Calc. Funkcije so v čarovniku za funkcije razvrščene po kategorijah.

Zbirka podatkov

Dvanajst funkcij v kategoriji Zbirka podatkov vam pomaga analizirati enostavno zbirko podatkov, ki obsega pravokotno področje preglednice, ki jo sestavljajo stolpci in vrstice, kjer so podatki organizirani tako, da vsaka vrstica predstavlja en zapis.

Datum in čas

Te funkcije preglednice se uporabljajo za vstavljanje in urejanje datumov in časov.

Finance

V teh kategoriji so matematične funkcije za finance, ki jih vsebuje LibreOffice Calc.

Informacije

V tej kategoriji so funkcije informacij.

Logika

V tej kategoriji so funkcije logike.

Matematika

Ta kategorija vsebuje matematične funkcije za Calc.

Matrika

Ta kategorija vsebuje funkcije za matrike.

Statistika

Ta kategorija vsebuje funkcije za statistiko.

Preglednica

Ta razdelek vsebuje opise funkcij preglednice skupaj s primerom.

Besedilo

To poglavje vsebuje opise funkcij za besedilo.

Dodatek

Sledi opis in seznam nekaterih dodatnih funkcij, ki so na voljo kot dodatki.

Podprite nas!