Funkcija

Odpre pogovorno okno Čarovnik za funkcije, ki vam interaktivno pomaga pri ustvarjanju formul.

Preden zaženete Čarovnika, izberite celico ali obseg celic na trenutnem delovnem listu in tako določite mesto, kamor bo formula vstavljena.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Funkcija.

+F2

V vrstici Formula kliknite

Ikona

Čarovnik za funkcije


note

Celotno specifikacijo ODFF (OpenDocument Format Formula) lahko prenesete s spletnega mesta OASIS.


Čarovnik za funkcije ima dva zavihka: V meniju Funkcije pišete formule, v meniju Zgradba pa preverite zgradbo formule.

Zavihek Funkcije

Išči

Iščite po delu imena funkcije.

Kategorija

Našteje vse kategorije, ki so jim dodeljene različne funkcije. Ko izberete kategorijo, se v seznamskem polju pos njim pokažejo ustrezne funkcije. Za prikaz vseh funkcij po abecednem redu, ne glede na kategorijo, izberite »Vse«. »Nazadnje uporabljeno« pokaže seznam funkcij, ki ste jih nazadnje uporabili.

Ogledate si lahko tudi celoten seznam kategorij in funkcij.

Funkcija

Prikaže funkcije, ki so v izbrani kategoriji. Dvokliknite funkcijo, ki jo želite izbrati. Če kliknete samo enkrat, se prikaže kratek opis funkcije.

Matrika

Določi, da se izbrana funkcija v izbrani obseg celic vstavi kot matrična formula. Matrične formule delujejo v več celicah. Vsaka celica v matriki vsebuje formulo, ne kot kopijo, ampak kot skupno formulo, ki si jo delijo vse matrične celice.

Možnost Matrika je popolnoma enaka ukazu +dvigalka+vnašalka, ki ga uporabljamo za vnos in potrditev formul na delovnem listu. Formula je vstavljena kot matrična formula v zavitih oklepajih { }.

note

Največji možni obseg matrike je 128 krat 128 celic.


Polja za vnos argumentov

Ko dvokliknete funkcijo, se na desni strani pogovornega okna pojavijo polja za vnos argumentov. Če želite za argument izbrati sklic celice, kliknite neposredno v celico ali pa držite levi gumb miške in izberite želeni obseg na delovnem listu. V ustrezna polja v pogovornem oknu lahko tudi vnesete številčne in druge vrednosti ali sklice. Kadar uporabljate datumske vnose, preverite, da jih vnašate v pravilni obliki. Kliknite V redu in rezultat bo vstavljen v preglednico.

Skrči / razširi

Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Razširi. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti.

Pogovorno okno se samodejno pomanjša, ko z miško kliknete v delovni list. Takoj ko spustite miškin gumb, se pogovorno okno obnovi in obseg sklica, določen z miško, je v dokumentu označen z modrim okvirom.

Ikona Skrči

Skrči

Ikona Razširi

Razširi

Rezultat funkcije

Takoj ko v funkcijo vnesete argumente, je izračunan rezultat. Predogled vam pove, če je izračun z danimi argumenti mogoč. Če zaradi argumentov pride do napake, je prikazana ustrezna koda napake.

Imena obveznih vnosov so označena s krepkim tiskom.

f(x) (odvisno od izbrane funkcije)

Omogoči dostop do podrejene stopnje Čarovnika za funkcije, da lahko namesto vrednosti ali sklica ugnezdite funkcijo znotraj funkcije.

Argument/parameter/sklic celice (odvisno od izbrane funkcije)

Število vidnih besedilnih polj je odvisno od funkcije. Argumente lahko vnesete neposredno v polja za argumente ali pa s klikom celice v tabeli.

Rezultat

Prikaže rezultat računa ali sporočilo o napaki.

Formula

Prikaže ustvarjeno formulo. Formulo vnesite neposredno ali pa jo ustvarite s čarovnikom.

Nazaj

Premakne pozornost nazaj po komponentah formule in jih pri tem označuje.

tip

Če želite iz zapletene formule z več funkcijami izbrati eno samo funkcijo, v oknu s formulo dvokliknite izbrano funkcijo.


Naslednji

S tem ukazom se premikate naprej po komponentah formule v oknu s formulo. S tem gumbom lahko formuli tudi dodelite funkcije. Če izberete funkcijo in kliknete na gumb Naslednji, se bo izbrana funkcija pokazala v oknu s formulo.

tip

Dvokliknite funkcijo v izbirnem oknu, če jo želite prenesti v okno s formulo.


V redu

Zapre Čarovnika za funkcije in prenese formulo v izbrane celice.

Prekliči

Pogovorno okno se zapre, ne da bi se formula izvedla.

Zavihek Zgradba

Na tej strani si lahko ogledate zgradbo funkcije.

note

Če zaženete Čarovnika za funkcije, ko je kazalka v celici, ki že ima funkcijo, se odpre zavihek Zgradba in pokaže sestavo trenutne formule.


Zgradba

Pokaže hierarhičen prikaz trenutne funkcije. Argumente lahko skrijete ali pokažete tako, da kliknete na plus ali minus pred argumentom.

note

Pravilno vneseni argumenti so označeni z modrimi pikami. Nepravilne vrste podatkov so označene z rdečimi pikami. Npr.: če je v funkciji SUM eden od argumentov vnesen kot besedilo, je to označeno z rdečo, saj so v SUM dovoljene samo številke.


Podprite nas!