Premakni ali kopiraj delovni list

Premakne ali kopira delovni list na novo mesto v dokumentu ali v drug dokument.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Premakni/kopiraj delovni list.

Iz vrstice Krmarjenje po delovnem listu:

Izberite Premakni/kopiraj delovni list.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Premakni/kopiraj delovni list

Premakni/kopiraj delovni list


Ikona opozorila

Ko kopirate in lepite celice, ki vsebujejo datumske vrednosti, med različnimi preglednicami, morata imeti obe preglednici nastavljen enak osnovni datum. Če se ta razlikuje, se bodo prikazani podatki spremenili!


Na dokument

Pokaže, kam naj bo premaknjen ali kopiran aktivni delovni list. Izberite – nov dokument –, če želite ustvariti nov dokument, kamor boste premaknili ali kopirali delovni list.

Vstavi pred

Aktivni delovni list se premakne ali skopira pred izbrani delovni list. Možnost – premakni na končni položaj – prenese aktivni delovni list na konec.

Kopiraj

Določa, naj se delovni list skopira. Če ta možnost ni izbrana, se delovni list premakne. Premik delovnega lista je privzeta možnost.

Podprite nas!