Izbriši celice

Popolnoma izbriše izbrane celice, stolpce ali vrstice. Spodnje celice ali celice na desni bodo zapolnile prostor. Upoštevajte, da bo možnost brisanja, ki jo boste izbrali, shranjena in znova naložena, ko boste naslednjič odprli pogovorno okno.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Delovni list – Izbriši celice.


Pogovorno okno Izbriši celice

Izbor

V tem območju so možnosti za različne načine prikaza delovnih listov po izbrisu celic.

Premakni celice navzgor

Prostor, kjer so bile izbrisane celice, se zapolni s celicami, ki so pod njim.

Premakni celice levo

Nastali prostor se zapolni s celicami, ki so bile na desni strani izbrisanih celic.

Izbriši celotne vrstice

Ko izberete najmanj eno celico, se z delovnega lista izbriše cela vrstica.

Izbriši celotne stolpce

Ko izberete najmanj eno celico, se z delovnega lista izbriše cel stolpec.

Podprite nas!