Brisanje vsebine

Določi vsebino, ki bo izbrisana iz aktivne celice ali izbranega obsega celic. Če ste izbrali več delovnih listov, bo ukaz vplival na vse izbrane liste.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Delovni list – Počisti celice.

Vračalka


Ikona namiga

To pogovorno okno lahko odprete tudi tako, da aktivirate kazalko v celici na delovnem listu in pritisnete vračalko.


Ikona namiga

S tipko Delete lahko izbrišete vsebino, ne da bi odpirali pogovorno okno ali spreminjali obliko.


Ikona namiga

Če želite izbrisati vsebino in obliko brez pogovornega okna, uporabite Izreži na standardni orodni vrstici.


Izbor

To območje vsebuje možnosti za brisanje vsebine.

Izbriši vse

Izbriše vso vsebino izbranega obsega celic.

Besedilo

Izbriše le besedilo. Oblike, formule, številke in datumi niso prizadeti.

Številke

Izbriše samo številke. Oblike in formule se ne spremenijo.

Datum in čas

Izbriše vrednosti datuma in časa. Oblike, besedilo, številke in formule se ne spremenijo.

Formule

Izbriše formule. Besedilo, številke, oblike, datumi in časi se ne spremenijo.

Komentarji

Izbriše komentarje, ki so dodani k celicam. Noben drug element se ne spremeni.

Oblike

Izbriše oblikovne atribute celic. Vsebina celic se ne spremeni.

Predmeti

Izbriše predmete. Vsebina celic se ne spremeni.

Podprite nas!