Zapolni z naključnimi števili

Zapolni obseg celic s samodejno izdelanimi naključnimi števili z izbrano funkcijo porazdelitve in njenimi parametri.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Zapolni celice – Zapolni z naključnimi števili.


Podatki

Obseg celic

Določite obseg celic, ki ga želite zapolniti z naključnimi števili. Če ste poprej izbrali obseg, bo prikazan na tem mestu.

Generator naključnih števil

Porazdelitev

Funkcija porazdelitve za generator naključnih števil.

Veljavne funkcije porazdelitev in njihovi parametri so

Porazdelitev

Parametri

Enakomerna porazdelitev

 • Najmanj: najmanjša vrednost vzorca.

 • Največ: največja vrednost vzorca.

Enakomerna celoštevilska porazdelitev

 • Najmanj: najmanjša vrednost vzorca.

 • Največ: največja vrednost vzorca.

Navadna porazdelitev

 • Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost normalne porazdelitve.

 • Standardni odklon predstavlja standardni odklon normalne porazdelitve.

warning

Srednja vrednost in standardni odklon tvorjenih števil se morda ne bosta ujemala s srednjo vrednostjo in standardnim odklonom, vnesenim v pogovornem oknu.


Cauchyjeva porazdelitev

 • Mediana predstavlja mediano podatkov ali parametra lokacije.

 • Sigma je parameter merila.

warning

Mediana in sigma tvorjenih števil morda nista enaki vstavljenim podatkom v pogovornem oknu.


Bernoullijeva porazdelitev

 • Vrednost p je verjetnost uspeha.

Binomska porazdelitev

 • Vrednost p je verjetnost uspeha za en poizkus.

 • Število poizkusov je število ponovitev eksperimenta.

Porazdelitev hi-kvadrat

 • Vrednost nu je pozitivno celo število, ki določa stopnje svobode.

Geometrična porazdelitev

 • Vrednost p je verjetnost uspeha za en poizkus.

Negativna binomska porazdelitev

 • Vrednost p je verjetnost uspeha za en poizkus.

 • Število poizkusov je število ponovitev eksperimenta.

Poissonova porazdelitev

 • Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost Poissonove porazdelitve.


Možnosti

Omogoči seme po meri

Določite začetno vrednost generatorja naključnih števil na znano vrednost semena.

Seme

Določena vrednost, ki iniciira algoritem generiranja naključnih števil. Uporablja se za inicializacijo (sejanje) generatorja naključnih števil, da bi reproducirali enak niz psevdo-naključnih števil. Določite pozitivno celo število (1, 2, ...), da povzročite določeno zaporedje ali pustite polje prazno, če te posebne funkcije ne potrebujete.

Omogoči zaokroževanje

Zaokroži število na podano število decimalnih mest.

Decimalna mesta

Število decimalk tvorjenih števil.

Podprite nas!