Zapolni nize

Samodejno ustvarjajte nize z možnostmi v tem pogovornem oknu. Določite smer, prirast, časovno enoto in vrsto niza.

Ikona opombe

Pred zapolnitvijo niza najprej izberite obseg celic.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Delovni list – Zapolni celice – Nizi.


Niz lahko samodejno nadaljujete z domnevanimi pravili za dokončanje, če izberete možnost Samodejno zapolni po tem, ko ste odprli pogovorno okno Zapolni niz.

Smer

Določa smer, v katero se bo ustvarjal niz.

Navzdol

V izbranem obsegu celic ustvari padajoči niz z določenim prirastom do končne vrednosti.

Desno

V izbranem obsegu celic ustvari niz od leve proti desni z določenim prirastkom do končne vrednosti.

Navzgor

V obsegu celic v stolpcu ustvari naraščajoči niz z določenim prirastkom do končne vrednosti.

Levo

V izbranem obsegu celic ustvari niz od desne proti levi z določenim prirastkom do končne vrednosti.

Vrsta niza

Določi vrsto niza. Izbirate lahko med Linearno, Rast, Datum in Samozapolni.

Linearno

Ustvari linearen niz številk z določenim prirastkom in končno vrednostjo.

Rast

Ustvari niz rasti z določenim prirastkom in končno vrednostjo.

Datum

Ustvari niz datumov z določenim prirastkom in končnim datumom.

Samozapolni

Oblikuje niz neposredno v delovnem listu. Funkcija Samozapolni poskrbi za prilagojene sezname. Če npr. v prvo celico vnesete januar, bo niz dokončan s seznamom, ki je določen v – LibreOffice Calc – Razvrščevalni seznami.

Samozapolni skuša dokončati niz vrednosti s pomočjo določenega vzorca. Niz 1,3,5 bo samodejno dopolnjen s 7,9,11,13 itd. Nize datumov in časa so dopolnjene glede na začetni vzorec; primer: niz 01.01.99 in 15.01.99 se bo nadaljeval s 14-dnevnimi intervali.

Samodejno zapolnjevanje podatkov na osnovi soležnih celic

Časovna enota

V tem območju lahko navedete želeno časovno enoto. To območje je aktivno samo, če ste v območju Vrsta niza izbrali možnost Datum.

Dan

Z nizom vrste Datum in to možnostjo lahko naredite niz vseh sedmih dni tedna. Enota za Prirastek je dan.

Delavnik

Z nizom vrste Datum in to možnostjo lahko naredite niz le s petimi delavniki. Enota za Prirastek je dan.

Mesec

Z nizom vrste Datum in to možnostjo lahko oblikujete niz, katerega enota za Prirastek je mesec.

Leto

Z nizom vrste Datum in to možnostjo lahko naredite niz, katerega enota za Prirastek je leto.

Začetna vrednost

Določi začetno vrednost niza. Uporabite številke, datume ali ure.

Končna vrednost

Določi končno vrednost niza. Uporabite številke, datume ali ure.

Prirastek

Izraz »prirastek« pomeni količino, za katero se določena vrednost poveča. Določi, za kakšno vrednost se niz izbrane vrste poveča pri vsakem koraku. Podatke lahko vnašate samo, če ste izbrali niz vrste Linearno, Rast ali Datum.

Podprite nas!