Zapolni

Celice samodejno zapolni z vsebino.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Delovni list – Zapolni celice.


Ikona opombe

Kontekstni meniji LibreOffice Calc imajo za zapolnitev celic dodatne možnosti.


Navzdol

Zapolni izbran obseg vsaj dveh vrstic z vsebino prve celice v obsegu.

Desno

Zapolni izbran obseg vsaj dveh stolpcev z vsebino celice skrajno levo.

Navzgor

Zapolni izbran obseg vsaj dveh vrstic z vsebino celice na dnu.

Levo

Zapolni izbran obseg vsaj dveh stolpcev z vsebino celice skrajno desno.

List

Določa možnosti za prenos delovnih listov ali obsegov določenega delovnega lista v iste celice na drugih izbranih delovnih listih.

Nizi

Samodejno ustvarjajte nize z možnostmi v tem pogovornem oknu. Določite smer, prirast, časovno enoto in vrsto niza.

Zapolnjevanje celic s pomočjo kontekstnih menijev:

Podprite nas!