Krmar

Aktivira in deaktivira Krmarja. Krmar plavajoče okno.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Pogled – Krmar.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Krmar vključen/izključen

Krmar vključen/izključen

Na tipkovnici:

F5


Krmar za pregled dokumenta

Izberite Pogled – Krmar in prikaže se Krmar.

Stolpec

Vpišite črko stolpca. Pritisnite vnašalko, da kazalko celice prestavite na navedeni stolpec v isti vrstici.

Vrstica

Vpišite številko vrstice. Pritisnite vnašalko, da kazalko celice prestavite v navedeno vrstico v istem stolpcu.

Obseg podatkov

Določa trenuten obseg podatkov, ki ga označuje položaj kazalke v celici.

Ikona

Obseg podatkov

Začni

Se premakne na celico na začetek trenutnega obsega podatkov, ki ga lahko poudarite z gumbom Obseg podatkov.

Ikona Začetek

Začni

Konec

Se premakne na celico na konec trenutnega obsega podatkov, ki ga lahko poudarite z gumbom Obseg podatkov.

Ikona Konec

Konec

Preklopi

Preklopi pogled vsebine. Prikazan je le izbrani element Krmarja in njegovi podelementi. Ponovno kliknite ikono, da bi si ogledali vse elemente.

Ikona Preklopi

Preklopi

Scenariji

Prikaže vse scenarije, ki so na voljo. Dvokliknite ime scenarija, da bi ga uporabili. Rezultat je prikazan na delovnem listu. Za več informacij preberite Orodja – Scenariji.

Ikona Scenariji

Scenariji

Če Krmar prikaže scenarije, lahko, če dvokliknete vnos scenarija, pridete do naslednjih ukazov:

Izbriši

Izbriše izbran scenarij.

Lastnosti

Odpre pogovorno okno Uredi scenarij, kjer lahko urejate lastnosti scenarija.

Vlečni način

Odpre podmeni, kjer lahko izberete vlečni način. Sami izberete, katero dejanje se izvede, ko povlečete in spustite predmet iz Krmarja v dokument. Glede na način, ki ga izberete, ikona pokaže, ali je bila ustvarjena hiperpovezava, povezava ali kopija.

Ikona Vlečni način

Vlečni način

Vstavi kot hiperpovezavo

Vstavi hiperpovezavo, ko povlečete in spustite predmet iz Krmarja v dokument. Kasneje lahko kliknete ustvarjeno hiperpovezavo, da bi kazalko in pogled prilagodili predmetu.

note

Če vstavite hiperpovezavo do odprtega dokumenta, morate dokument shraniti, preden lahko uporabite hiperpovezavo.


Vstavi kot povezavo

Ustvari povezavo, ko povlečete in izpustite predmet iz Krmarja v dokument.

Vstavi kot kopijo

Ustvari kopijo, ko povlečete in izpustite predmet iz Krmarja v dokument.

Predmeti

Prikaže vse predmete, ki se nahajajo v vašem dokumentu.

Dokumenti

Prikaže imena vseh odprtih dokumentov. Kliknite ime dokumenta, če želite preklopiti na drug odprt dokument v Krmarju. Status dokumenta (aktiven, neaktiven) je zapisan v oklepaju za imenom dokumenta. Aktiven dokument lahko preklopite v meniju Okno.

Podprite nas!