Meni Uredi

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Izberi

Izberi

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi – Izberi vse delovne liste.

Iz vrstice Krmarjenje po delovnem listu:

Odprite kontekstni meni zavihka delovnega lista, nato izberite Izberi vse delovne liste.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Izberi vse delovne liste

Izberi vse delovne liste

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi – Izberi delovne liste.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Izberi delovne liste

Izberi delovne liste

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi – Izberi do naslednjega delovnega lista.

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi – Izberi do prejšnjega delovnega lista.

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi – Izberi vrstico.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

V meniju Osnovno zavihka Osnovno izberite Izberi vrstico.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Izberi vrstico

Izberi vrstico

Na tipkovnici:

Dvigalka+preslednica

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi – Izberi stolpec.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

V meniju Osnovno zavihka Osnovno izberite Izberi stolpec.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Izberi stolpec

Izberi stolpec

Na tipkovnici:

+preslednica

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi – Izberi podatkovno področje.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

V meniju Osnovno zavihka Osnovno izberite Izberi podatkovno področje.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Izberi podatkovno področje

Izberi podatkovno področje

Na tipkovnici:

+* (zvezdica)

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi – Izberi nezaščitene celice.

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi – Izberi vidne vrstice.

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Izberi – Izberi vidne stolpce.

Iz menijske vrstice:

Izberite Uredi – Način urejanja celice.

Na tipkovnici:

F2

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Zapolni celice.

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Zapolni celice – Zapolni navzdol.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Zapolni navzdol

Zapolni navzdol

Na tipkovnici:

+ D

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Zapolni celice – Zapolni desno.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Zapolni desno

Zapolni desno

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Zapolni celice – Zapolni navzgor.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Zaponi navzgor

Zapolni navzgor

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Zapolni celice – Zaponi levo.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Zapolni levo

Zapolni levo

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Zapolni celice – Zapolni delovne liste.

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Zapolni celice – Zapolni nize.

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Zapolni celice – Zapolni z naključnimi števili.

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Počisti celice.

Iz kontekstnega menija:

Izberite Počisti vsebino.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Počisti celice

Počisti celice

Na tipkovnici:

Vračalka

Iz menijske vrstice:

Izberite Delovni list – Izbriši celice.

Iz kontekstnega menija:

Izberite Izbriši celice.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

V meniju Postavitev zavihka Postavitev izberite Izbriši.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Izbriši celice

Izbriši celice

Na tipkovnici:

+ »-«

Izberite Uredi – Zaščita celice za vklop zaščite delovnih listov s trenutnimi nastavitvami zaščite celic.

Podprite nas!