Za dostop do te funkcije ...

Podrobnejša razlaga na vrhu strani.

Ikona opombe

V funkcijah LibreOffice Calc lahko parametre, ki niso označeni kot »zahtevani«, izpustite le tedaj, ko ne sledi noben parameter. Če sta npr. za funkcijo s štirimi parametri prva dva označena kot »zahtevano«, lahko izpustite parameter 4 ali parametra 3 in 4, ne smete pa izpustiti zgolj parametra 3.


Kode, večje od 127, so lahko odvisne od sistemske kodne tabele znakov (npr. iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), zato morda niso prenosljive.

Podprite nas!