Delo z makri VBA

VBA (angl. Visual Basic for Applications) je implementacija programskega jezika Visual Basic podjetja Microsoft, ki je vgrajena v vse programe Microsoft Office.

Podpora za VBA ni popolna, pokriva pa velik del vzorcev pogoste rabe. Večina makrov uporablja obvladljiv podnabor predmetov v API-ju programa Excel (kot so obseg, delovni list, delovni zvezek itn.) in podpora vključuje te predmete ter najpogosteje uporabljene metode/lastnosti teh predmetov.

Nalaganje dokumentov programov Microsoft Office z izvajalnimi makri VBA

Izberite – Nalaganje/shranjevanje – Lastnosti VBA in potrdite polje Razširjeni namigi. Nato naložite oz. odprite dokument.

Izvajalna koda

Koda VBA (Visual Basic for Applications) bo naložena v obliki, da jo je mogoče izvesti. Če to polje ni potrjeno, bo koda VBA označena kot komentar, tako da jo lahko proučujete, ne pa izvajate.

tip

Po nalaganju kode VBA LibreOffice vstavi ukaz Option VBASupport 1 v vsak modul Basic, s čimer omogoči omejeno podporo za ukaze, funkcije in predmete VBA. Za dodatne informacije glejte Ukaz Option VBASupport.


Izvajanje makrov VBA

Makre VBA zaženete na enak način kot makre LibreOffice Basic.

Ikona opozorila

Ker podpora za VBA ni popolna, boste morda morali urediti kodo VBA in dopolniti manjkajoče s predmeti, ukazi in funkcijami LibreOffice Basic.


Urejanje makrov VBA

Makre VBA je moč urejati v razvojnem okolju LibreOffice Basic.

Podprite nas!