Predmeti UNO, funkcije in storitve

Funkcije, predmeti in storitve za UNO (angl. Unified Network Objects).

Predmet BasicLibraries

Funkcija CreateUnoStruct

Ustvari instanco strukture vrste Uno.

Funkcija CreateUnoService

Instanciira storitev Uno z upraviteljem procesnih storitev (ProcessServiceManager).

Funkcija CreateUnoDialog

Ustvari predmet Basic Uno, ki med izvajanjem v Basicu predstavlja kontrolnik Uno pogovornega okna.

Funkcija CreateUnoListener

Ustvari instanco prisluškovalca (Listener).

Funkcija CreateUnoValue

Vrne predmet, ki predstavlja striktno tipizirano vrednost z ozirom na sistem vrste Uno.

Funkcija CreateObject

Ustvari predmet UNO. V okolju Windows lahko ustvari tudi predmete OLE.

Ta metoda ustvarja instance tiste vrste, ki jo podate kot parameter.

Funkcija EqualUnoObjects

Vrne Res, če navedena Basic Uno predmeta predstavljata isto instanco predmeta Uno.

Funkcija CreateUnoService

Instanciira storitev Uno z upraviteljem procesnih storitev (ProcessServiceManager).

Predmet DialogLibraries

Funkcija GetDefaultContext

Vrne privzeti kontekst tovarne za procesne storitve (process service factory), če obstaja, v nasprotnem primeru vrne ničelni sklic (null).

Funkcija GetProcessServiceManager

vrne ProcessServiceManager (osrednji skrbnik za storitve Uno).

Določilnik GlobalScope

Za upravljanje vsebnikov zasebnih ali skupnih knjižnic (Makri LibreOffice ali Moji makri) v dokumentu uporabite določilnik GlobalScope.

Funkcija HasUnoInterfaces

Preveri, če predmet Basic Uno podpira določene vmesnike Uno.

Funkcija IsUnoStruct

Vrne res, če je predmet struktura Uno.

Predmet StarDesktop

Predmet StarDesktop predstavlja program LibreOffice. Nekatere rutine ali predmeti uporabniškega vmesnika, kot je trenutno okno, lahko uporabite prek StarDesktop.

Predmet ThisComponent

Naslovi aktivno komponento, da je njene lastnosti mogoče prebrati in nastaviti. ThisComponent se uporablja iz dokumenta Basic, kjer predstavlja dokument, kateremu pripada Basic. Vrsta predmeta, do katerega dostopa ThisComponent, je odvisna od vrste dokumenta.

note

LibreOffice nudi vmesnik za programiranje aplikacij (API), ki omogoča nadziranje komponent LibreOffice v raznih programskih jezikih ob uporabi razvojnega paketa (SDK) za LibreOffice. Za več informacij o API LibreOffice in o razvojnem paketu obiščite https://api.libreoffice.org


Podprite nas!