Predmeti UNO, funkcije in storitve

Funkcije, predmeti in storitve za UNO (angl. Unified Network Objects).

Globalni predmeti LibreOffice

Predmet StarDesktop

Predmet StarDesktop predstavlja program LibreOffice. Nekatere rutine ali predmeti uporabniškega vmesnika, kot je trenutno okno, lahko uporabite prek StarDesktop.

Funkcija GetDefaultContext

Vrne privzeti kontekst tovarne za procesne storitve (process service factory), če obstaja, v nasprotnem primeru vrne ničelni sklic (null).

Funkcija GetProcessServiceManager

vrne ProcessServiceManager (osrednji skrbnik za storitve Uno).

Določilnik GlobalScope

Za upravljanje vsebnikov zasebnih ali skupnih knjižnic (Makri LibreOffice ali Moji makri) v dokumentu uporabite določilnik GlobalScope.

Predmeti dejavnega dokumenta

Iz dejavnega dokumenta lahko uporabite naslednje predmete.

Predmet BasicLibraries

Predmet DialogLibraries

Predmet ThisComponent

ThisComponent predstavlja trenutni dokument v makrih Basic. Naslovi aktivno komponento, katere lastnosti je mogoče prebrati in nastaviti in katere metode je možno klicati. Lastnosti in metode, ki so na voljo prek ThisComponent, so odvisne od vrste dokumenta.

Predmet ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument naslavlja dejavni dokument vrste Base, katerega lastnosti je moč brati in določati ter katerega metode je možno klicati.

ThisDatabaseDocument vrne predmet com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Metode UNO

Uporabie naslednje metode za ravnanje ali poizvedovanje po predmetih UNO (angl. Unified Network Objects).

Funkcija CreateUnoStruct

Ustvari instanco strukture vrste Uno.

Funkcija CreateUnoService

Instanciira storitev Uno z upraviteljem procesnih storitev (ProcessServiceManager).

Funkcija CreateUnoDialog

Ustvari predmet Basic Uno, ki med izvajanjem v Basicu predstavlja kontrolnik Uno pogovornega okna.

Funkcija CreateUnoListener

Ustvari instanco prisluškovalca (Listener).

Funkcija CreateUnoValue

Vrne predmet, ki predstavlja striktno tipizirano vrednost z ozirom na sistem vrste Uno.

Funkcija CreateObject

Ustvari predmet UNO. V okolju Windows lahko ustvari tudi predmete OLE.

Ta metoda ustvarja instance tiste vrste, ki jo podate kot parameter.

Funkcija EqualUnoObjects

Vrne Res, če navedena Basic Uno predmeta predstavljata isto instanco predmeta Uno.

Funkcija CreateUnoService

Instanciira storitev Uno z upraviteljem procesnih storitev (ProcessServiceManager).

Funkcija HasUnoInterfaces

Preveri, če predmet Basic Uno podpira določene vmesnike Uno.

Funkcija IsUnoStruct

Vrne res, če je predmet struktura Uno.

note

LibreOffice nudi vmesnik za programiranje aplikacij (API), ki omogoča nadziranje komponent LibreOffice v raznih programskih jezikih ob uporabi razvojnega paketa (SDK) za LibreOffice. Za več informacij o API LibreOffice in o razvojnem paketu obiščite https://api.libreoffice.org


Podprite nas!