Predmet ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument naslavlja dejavni dokument vrste Base, katerega lastnosti je moč brati in določati ter katerega metode je možno klicati.

ThisDatabaseDocument vrne predmet com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

Skladnja:


    ThisDatabaseDocument
  

Če se dejavno okno ne nanaša na dokument programa Base, ThisDatabaseDocument vrne Nothing.

tip

Če je dejavno okno Basic IDE, predmet ThisDatabaseDocument vrne zbirko podatkov, ki si lasti trenutni skript.


Primer:

Trenutno zbirko podatkov formName odprete in jo maksimizirate na naslednji način:


    Dim form As Object
    ThisDatabaseDocument.CurrentController.connect("","")
    form = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.getByName("formName").open )
    form.currentController.frame.ContainerWindow.IsMaximized = True
  

Podprite nas!