Funkcija StrConv

Pretvori niz, kot ga določa vrsta pretvorbe.

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

StrConv(niz As String, Pretvorba As Integer, [ LCID ])

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

niz: poljuben veljaven izraz vrste String (niz).

Pretvorba: vrsta pretvorbe, ki jo želite izvesti, kot je določeno v spodnji tabeli.

Pretvorba

Vrednost

Opis

vbUpperCase

1

Pretvori znake besedila v velike črke.

vbLowerCase

2

Pretvori znake besedila v male črke.

vbProperCase

3

Pretvori prvo črko vsake besede besedilu v velike črke.

vbWide

4

Pretvori ozke znake (znake polovične širine) v besedilu v široke znake (znake polne širine).

vbNarrow

8

Pretvori široke znake (znake polne širine) v besedilu v ozke znake (znake polovične širine).

vbKatakana

16

Pretvori znake Hiragana v besedilu v znake Katakana.

vbHiragana

32

Pretvori znake Katakana v besedilu v znake Hiragana.

vbUnicode

64

Pretvori znake v besedilu v znake Unicode z uporabo privzete kodne strani sistema.

vbFromUnicode

128

Pretvori znake v besedilu iz Unicode v privzeto kodno stran sistema.


LCID Neobvezno. ID krajevnih nastavitev v desetiški obliki. Če ta parameter izpustite, predvideva ID krajevnih nastavitev sistema. Za možne vrednosti LCID glejte datoteko msi-encodinglist.txt.

Primer:


Option VBASupport 1
Option Explicit
Sub Test_StrConv
  Print StrConv("abc EFG hij", vbUpperCase) '= "ABC EFG HIJ"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbLowerCase) ' = "abc efg hij"
  Print StrConv("abc EFG hij", vbProperCase) ' = "Abc Efg Hij"

  REM Pretvori znake polovične širine (enojni bajt) v nizu v znake polne širine
  Print StrConv("ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©", vbWide) ' = "ABCDEVB¥ì¥¹¥­¥å©"

  REM Pretvori znake polne širine (dvojni bajt) v nizu v znake polovične širine
  Print StrConv("ABCD@$%23'?EG", vbNarrow) ' = "ABCD@$%23'?EG"

  REM Pretvori znake Hiragana v nizu v znake Katakana
  Print StrConv("かたかな", vbKatakana) ' = "カタカナ"

  REM Pretvori znake Katakana v nizu v znake Hiragana
  Print StrConv("カタカナ", vbHiragana) '= "かたかな"

  REM Domneva kodiranje v CP-1252, povezano s krajevnimi nastavitvami en-US, uporabljeno v preizkusih enot.
  Dim x() As Byte
  x = StrConv("ÉϺ£ÊÐABC", vbFromUnicode)
  Print UBound(x) ' 8 znakov
  Print x(2) ' = 186
  Print StrConv(x, vbUnicode)' = "ÉϺ£ÊÐABC"
End Sub

Podprite nas!