Predmet StarDesktop

Predmet StarDesktop predstavlja program LibreOffice. Nekatere rutine ali predmeti uporabniškega vmesnika, kot je trenutno okno, lahko uporabite prek StarDesktop.

Primer:


    Dim docURL As String
    Dim doc As Object, docProperties()
    docURL = ConvertToURL("C:\My Documents\example.odt")
    Rem com.sun.star.frame.Desktop
    doc = StarDesktop.LoadComponentFromURL(docURL, "_blank", 0, docProperties)
  

Podprite nas!