Funkcija Replace

Zamenja en niz z drugim.

Skladnja:

Replace (Besedilo As String, IskaniNiz As String, ZamenjavaNiz As String [, Začetek As Long [, Števec As Long [, Primerjava As Boolean]]]

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz, ki ga želite spremeniti.

IskaniNiz: poljuben niz, ki ga želite poiskati.

ZamenjavaNiz: poljuben niz, ki naj nadomesti najdeni niz.

Začetek: numerični izraz, ki določa, pri katerem znaku niza naj se začne iskanje in tudi začetek podniza, ki bo vrnjen.

Števec: največje število izvedenih zamenjav.

Primerjava: neobvezen numeričen izraz, ki določa vrsto primerjave. Vrednost parametra je lahko TRUE ali FALSE. Privzeta vrednost je TRUE in definira primerjavo besedila, ki ne razlikuje med velikimi in malimi črkami. Vrednot FALSE definira binarno primerjanje, ki loči med malimi in velikimi črkami. Namesto FALSE lahko uporabite tudi 0 oz. 1 namesto TRUE.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


    MsgBox Replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, FALSE)'Vrne "aB$cnnbnn"
    REM Pomen: "b" naj bo zamenjan, vendar
    REM * le če je mali (parameter 6), zatorej je zamenjana le druga pojavitev "b"
    REM * in sicer le njegova prva (izmed mali črk) pojavitev (parameter 5)
    msgbox replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM vrne D*FGHI, ker se iskanje začne na mestu 4, ki je tudi začetek vrnjenega niza.
  

Podprite nas!