Funkcija Replace

Zamenja en niz z drugim.

Skladnja:


    Replace (Expression As String, Find As String, Replace As String [, Start = 1 [, Count = -1 [, Compare = True]]]) As String
  

Če želite podati manj parametrov, za argumente uporabite ključne besede. Podajanje vrednosti za manjše število parametrov glede na položaj zahteva podajanje vrednosti za vse parametre pred njimi, ne glede na to, ali so obvezni. To zagotavlja, da so vrednosti na pravih mestih. Če podate parametre po imenu – z argumenti ključnih besed – lahko izpustite vse druge vmesne argumente.

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Izraz: poljuben niz, ki ga želite spremeniti.

Najdi: poljuben niz, ki ga želite poiskati.

Zamenjaj: poljuben niz, ki naj nadomesti najdeni niz.

Začetek: neobvezen numerični izraz, ki določa, pri katerem znaku niza naj se začne iskanje, in tudi začetek podniza, ki bo vrnjen.

Števec: največje število izvedenih zamenjav. ČE je nastavljen na -1, se izvedejo vse možne zamenjave.

Primerjava: neobvezen logični izraz, ki določa vrsto primerjave. Vrednost parametra je lahko True ali False. Privzeta vrednost je True in določa primerjavo besedila, ki ne razlikuje med velikimi in malimi črkami. Vrednot False definira binarno primerjanje, ki loči med malimi in velikimi črkami. Namesto False lahko uporabite tudi 0 oz. 1 namesto True.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


    MsgBox Replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, False)  'Vrne "aB$cnnbnn"
    REM Pomen: "b" naj bo zamenjan, vendar
    REM * le če je zapisan z malimi znaki (compare=False), zatorej je zamenjana le druga pojavitev "b"
    REM * in sicer le njegova prva (izmed mali črk) pojavitev (count=1)
    MsgBox Replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM vrne D*FGHI, ker se iskanje začne na mestu 4, ki je tudi začetek vrnjenega niza.
    MsgBox Replace("aBbcnnbnn", "b", "$£", compare:=False) 'Vrne "aB$£cnn$£nn"
    REM Zamenjaj vse (count = -1) "b" z "$£", upoštevajoč velike/male črke (compare=False) od prve črke naprej (start=1)
  

Podprite nas!