Tipke za bližnjice v Basic IDE

V Basic IDE lahko uporabljate naslednje tipke za bližnjice:

Dejanje

Tipka za bližnjico

Zaženi kodo, začenši s prvo vrstico, ali pa od trenutne prekinitve, če se je program predhodno ustavil.

F5

Stop

Dvigalka+F5

Dodajsledenje za spremenljivko pod kazalko.

F7

Pomikaj se po en korak skozi program, začenši s prvo vrstico, ali pa od trenutne prekinitve, če se je program tu ustavil.

F8

Po en korak kot z F8, vendar se klic funkcije razume kot en sam ukaz.

Dvigalka+F8

Postavi ali izbriši prekinitveno točko na trenutni vrstici ali vse prekinitvene točke v trenutnem izboru.

F9

Omogoči ali onemogoči prekinitveno točko na trenutni vrstici ali vse prekinitvene točke v trenutnem izboru.

Dvigalka+F9


Makro, ki teče, je mogoče prekiniti s kombinacijo tipk dvigalka++Q, tudi izven Basic IDE. Če ste v Basic IDE in makro stoji na prekinitveni točki, dvigalka++Q izvajanje makra prekine, vendar je to mogoče prepoznati šele po naslednjem pritisku F5, F8 ali dvigalka+F8.

Podprite nas!