Operator Is

Preizkusi, če se spremenljivki Basic sklicujeta na isto instanco predmeta.

Skladnja:

result = oObj1 Is oObj2

Če sta oObj1 in oObj2 sklica na isto instanco predmeta, vrne rezultat True.

Primer:

Spodnji primer najprej določi novo vrsto Student. S klicem TestObjects ustvari predmet oStudent1 kot nov predmet te vrste.

Dodelitev oStudent2 = oStudent1 dejansko kopira sklic na isti predmet. Zato je rezultat uporabe operatorja Is vrednost True.


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as Variant
    oStudent2 = oStudent1
    MsgBox Student1 Is Student2 ' True
  End Sub
 

Spodnji primer vrne False, ker sta oStudent1 in oStudent2 sklica na dve različni instanci predmeta, vsaka posebej ustvarjena z operatorjem New.


  Sub TestObjects_v2
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as new Student
    MsgBox oStudent1 Is oStudent2 ' False
  End Sub
 

Podprite nas!