Funkcija DoEvents

Med izvajanjem makra prenese nadzor na operacijski sistem, tako da lahko obdeluje čakajoče dogodke.

note

DoEvents zagotavlja združljivost z VBA. Vedno vrne 0. Uporaba v LibreOffice ni obvezna.


Skladnja:


    [Call] DoEvents[()] As Integer
  

Primer:

Oba primera nastavita naraščajoči števec na prvo celico novo odprtega dokumenta v programu Calc.


   Sub DoEventsExample
     Dim i As Long, sheet As Object, cell As Object
     sheet = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0) ' delovni list 1
     cell = sheet.getCellByPosition(0,0) ' celica A1
     For i = 1 To 20000
       cell.setString(Str(i))
       DoEvents
     Next i
   End Sub ' DoEventsExample
  

   Sub DoEvents_example
     Dim i As Long, ui As Object
     GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   	Set ui = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", ThisComponent)
     For i = 1 To 20000
       ui.SetValue("A1", i)
       DoEvents
     Next i
     ui.Dispose()
   End Sub ' DoEvents_example
  

Podprite nas!